4/8/10

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ

ΤΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης
(Νάξος – Αθήνα 2007)

Επιστημονική επιμέλεια: Ν. Γ. Μοσχονάς ─ Μ-Γ Λίλυ Στυλιανούδη
Αθήνα, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ─ Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών 2009
477 σελ., τιμή 25.00 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 22.50


«...Με αφορμή την επέτειο των οκτακοσίων χρόνων από την ίδρυση του Δουκάτου του Αρχιπελάγους από τους Βενετούς, με έδρα τη Νάξο (1207-2007) και έπειτα από πρόταση του κ. Μάριου Βαζαίου, διευθυντή του Πολιτιστικού Οργανισμού Αιών, αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ερευνητικό πρόγραμμα «Βυζάντιο και Δύση»), το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Αιών διεθνούς επιστημονικής συνάντησης στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση στη Νάξο, 6-8 Ιουλίου 2007, εντασσόμενη στο 7ο Φεστιβάλ Νάξου που διοργανώνει κατ’ έτος στο νησί ο Αιών και στη συνέχεια στην Αθήνα, 26-27 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου.

[...] Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται, σε ελληνική και ιταλική γλώσσα, δεκαεπτά εισηγήσεις που αναφέρονται στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση των νησιών του Αιγαίου κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας, στο νομικό καθεστώς που ίσχυσε στα νησιά, στις σχέσεις του δουκάτου και των Κυκλάδων με τις άλλες λατινικές κτήσεις και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις αντιστάσεις των νησιωτών κατά των Οθωμανών, στην κυκλοφορία του νομίσματος και την αιγαιακή νομισματοκοπία της εποχής, στη θρησκευτικότητα και τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χριστιανικές ομολογίες, στη βυζαντινή παράδοση και την επιβίωσή της, στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Νάξου από την περίοδο της ξένης κυριαρχίας και τέλος στην επιβίωση της ανάμνησης του δουκάτου μετά την κατάλυσή του...»

(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Οι συγγραφείς του τόμου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε.
ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΡΑΒΕΝΙΑΝΙ, Ιστορικός, Τακτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου Ca’ Foscari Βενετίας
ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορικός, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ-Γ ΛΙΛΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗ, Νομικός - Ανθρωπολόγος, Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημίας Αθηνών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΝΗΣ, Ιστορικός του Δικαίου
ΓΚΥΓΙΩΜ ΣΑΙΝΤ-ΓΚΥΛΛΑΙΝ, Ιστορικός
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΝΝΑΣ, Αρχαιολόγος, Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΑΤΣΙΑ, Αρχαιολόγος, Συντονίστρια Περιοδικού Monumenta
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε.
π. ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, Αρχειοφύλακας και βιβλιοθηκάριος Καθολικής Επισκοπής Νάξου – Τήνου
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Ιστορικός, Ερευνητής Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορικός, Κυρία Ερευνήτρια Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Ιστορικός
ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΕΙΚΕΡ, Νομισματολόγος, Ashmolean Museum Πανεπιστημίου Οξφόρδης
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΣ, Δικηγόρος - Εραλδιστής, Πρόεδρος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος
ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ, Ιστορικός, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
ΜΠΕΝ ΣΛΟΤ, Ιστορικός