11/3/11

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Douglas Dakin
Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833

Μετάφραση: Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1983
439 σελ., τιμή: 20,00

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με συντομία και σαφήνεια την περίπλοκη αρχή του κινήματος, την αργή και συγκεχυμένη εξέλιξη των μαχών, τους ελιγμούς των Μεγάλων Δυνάμεων, τα κίνητρα και τα γεγονότα της Επανάστασης.

Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα από τα εθνικιστικά κινήματα των αρχών του 19ου αιώνα που βρέθηκαν μπλεγμένα στα δίχτυα της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Η ιστορία της διακρίνεται σε δύο συνεχόμενες φάσεις. Η πρώτη καταγράφει πώς άρχισε βαθμιαία να διογκώνεται το κύμα της δυσαρέσκειας, πώς διαδόθηκαν οι ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, πώς διαμορφώθηκε η έννοια του Ελληνικού Έθνους, πώς οργανώθηκε η Φιλική Εταιρεία, πώς, τέλος, άρχισαν οι εχθροπραξίες. Η δεύτερη είναι η εποχή του Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της ανεξάρτητης Ελλάδας, μια περίοδος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις, και διπλωματικών αποστολών από την Πετρούπολη στο Παρίσι και από το Λονδίνο στη Βιέννη, οι οποίες κατέληξαν σε μονιμότερες πολιτειακές διευθετήσεις και στην άφιξη του Όθωνα.

Σπυρίδων Τρικούπης
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως
(α, β, γ, δ τόμος και εισαγωγικός τόμος)

Επιμέλεια: Βασίλης Κρεμμυδάς
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2007
1566 σελ. (σύνολο), τιμή έργου 80,00

Πρόκειται για φωτοαναστατική ανατύπωση των τεσσάρων τόμων του έργου του Σπ. Τρικούπη. Συνοδεύεται από τόμο με ειδική εισαγωγή και ευρετήρια με συγγραφέα τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλη Κρεμμυδά, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της έκδοσης.


Γεώργιος Φίνλεϋ
Ιστορία Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμοι Α'-Β'

Μετάφραση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Επιμέλεια: Άγγελος Μαντάς
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2008
345 σελ. έκαστος, τιμή τόμου 20,00

Πρόκειται για την έκδοση του δίτομου έργου του George Finlay «History of Greek Revolution» σε μετάφραση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η οποία παρέμεινε ανέκδοτη για έναν αιώνα. Ο σκοπός αυτής της έκδοσης είναι διττός: να τιμήσει τον Άγγλο φιλέλληνα και ιστορικό, που εγκατέλειψε την πατρίδα του για χάρη του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία, αλλά και το μεγάλο πνευματικό άνθρωπο της χώρας μας Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που μετέφρασε το έργο με ακρίβεια και ευσυνειδησία, παρά τις αντιρρήσεις που είχε για κάποιες θέσεις του Φίνλεϋ. Τη φιλολογική επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Άγγελος Μαντάς.

Νικηφόρος Διαμαντούρος
Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους
στην Ελλάδα, 1821-1828

Μετάφραση: Kώστας Κουρεμένος
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2002
474 σελ., τιμή χαρτόδετου: 22,00 €, τιμή πανόδετου: 32,00

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των συνθηκών υπό τις οποίες επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα κατά την περίοδο του αγώνα της ανεξαρτησίας (1821-1828). Από ελληνικής πλευράς, η εννοιολόγηση του σύγχρονου κράτους ως υποδείγματος πολιτειακής συγκρότησης βασισμένου σε φιλελεύθερους θεσμούς και ιδέες που συνδέονται με τον Διαφωτισμό και τις εμπειρίες της Γαλλικής Επανάστασης και του Αμερικανικού Αγώνα της Ανεξαρτησίας διακρίνεται ποιοτικά τόσο από τη μορφή που επιδίωξε να προσδώσει στο κράτος ο Iωάννης Kαποδίστριας (1828-1831) όσο και από εκείνη που απέκτησε αυτό κατά την περίοδο της απολυταρχίας του Όθωνα (1833-1843).

Από διεθνούς πλευράς, η ελληνική περίπτωση εντάσσεται μεν στη λογική ανάλογων εγχειρημάτων στις HΠA και στην επαναστατική Γαλλία (κατά την κρίσιμη πεντηκονταετία 1770-1820), καθώς και στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία (κατά την περίοδο 1810-1820), διαφέρει όμως από τις ευρωπαϊκές χώρες διότι συνεπαγόταν ρήξη όχι μόνο σε επίπεδο καθεστώτος αλλά και σε επίπεδο κράτους, το οποίο έπρεπε να δημιουργηθεί εκ του μη όντος. Στην περίπτωση των HΠA, η απρόσωπη λογική του κράτους δικαίου λειτούργησε ως υπόβαθρο κατανόησης της εξουσίας που συνέδεε το παλαιό με το νέο καθεστώς. Στην Ελλάδα, αντίθετα, ήταν απαραίτητη η ρήξη με ένα υπόδειγμα πολιτειακής οργάνωσης στηριγμένο στην απόλυτα προσωποπαγή λειτουργία της εξουσίας.
H διπλή αυτή μετάβαση από καθεστώς πολιτικής ανελευθερίας και προσωποπαγούς λειτουργίας της εξουσίας σε καθεστώς ανεξαρτησίας και κράτους δικαίου αποτελεί γενικότερο χαρακτηριστικό της μακράς και επώδυνης διαδικασίας συγκρότησης ανάλογων θεσμών στα διάδοχα κράτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια ενός και πλέον αιώνα, δηλαδή από το 1803, την εποχή της πρώτης σερβικής εξέγερσης, μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923, η οποία αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του οθωμανικού κράτους.

Douglas Dakin
Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923

Μετάφραση: Α. Ξανθόπουλος
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1982

484 σελ., τιμή: 20,00

Ο συγγραφέας αναλύει τα γεγονότα που οδήγησαν την Ελλάδα στην πολιτική της ενότητα, ξεκινώντας από τα προεπαναστατικά χρόνια, στα τέλη του 18ου αιώνα, και φτάνοντας ως τη Μικρασιατική Καταστροφή. Πραγματεύεται τους απελευθερωτικούς αγώνες που σημαδεύουν την ελληνική ιστορία από το 1770 ως το 1923: την Επανάσταση του '21, την Κρητική Επανάσταση στα 1866-69 και 1896-97, τον Μακεδονικό Αγώνα (1897-1908) και τον πόλεμο στη Θράκη και τη Μικρά Ασία. Παράλληλα, εξετάζει τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου, τις θεσμικές και κυβερνητικές μεταβολές, τις εσωτερικές διαμάχες, τις σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης και με τους Βαλκάνιους γείτονές της, τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13), τη συμμετοχή στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, και την οικονομική και πνευματική ζωή. Το έργο συμπληρώνεται από χάρτες και ειδικά παραρτήματα για τις κυβερνήσεις, τις εκλογές και τα κόμματα στην Ελλάδα των ετών 1833-1924.

Ιωάννης Μακρυγιάννης
Οράματα και θάματα

Έκδοση, εισαγωγή, σημειώσεις: Άγγελος Ν. Παπακώστας
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1983
319 σελ., τιμή: 16,50

Η πρώτη έκδοση του άγνωστου ως τότε απομνημονεύματος του Μακρυγιάννη «Οράματα και θάματα» (1983), εκατόν τριάντα χρόνια μετά τη συγγραφή του και εβδομήντα πέντε μετά την έκδοση των «Απομνημονευμάτων», υπήρξε μείζον εκδοτικό γεγονός με πολλαπλή σημασία. Το δεύτερο έργο του στρατηγού Μακρυγιάννη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον φιλολόγων, ιστορικών, γλωσσολόγων, θεολόγων και άλλων ερευνητών, επιβεβαιώνουν τη διαχρονική αξία του. Τα «Οράματα και θάματα» συμπληρώνουν και επεκτείνουν καίρια τα «Απομνημονεύματα» και ολοκληρώνουν την πνευματική και συγγραφική φυσιογνωμία του Μακρυγιάννη.Στη δεύτερη έκδοση (του 1985) αποκαταστάθηκαν τα λάθη που είχαν επισημανθεί στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση· έτσι η μεταγραφή του χειρογράφου μπορεί να θεωρηθεί οριστική. Παράλληλα, κυκλοφορεί και ένας τόμος με το χειρόγραφο του Μακρυγιάννη σε πανομοιότυπη έκδοση.


Άλλοι τίτλοι βιβλίων με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που μπορείτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο μας:

Διονύσιος Σολωμός
Αυτόγραφα έργα
Επιμέλεια Λίνου Πολίτη

ΕΝΟΤΗΤΑ 1, Νεανικό τετράδιο (1820-1828)
Τεύχος Α', 107 σελ., φωτοτυπίες
Τεύχος Β', 121 σελ., τυπογραφική μεταγραφή
Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Κατερίνα Τικτοπούλου
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1999

Τιμή 35,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 2, Δεύτερο τετράδιο νεανικό
Τεύχος Α', 41 σελ., φωτοτυπίες
Τεύχος Β', 53 σελ., τυπογραφική μεταγραφή
Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Μαρία Πολίτη
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1999
Τιμή 25,00

 Ενότητα 3, Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη
Αρχαιότερο χειρόγραφο (Ζακύνθου αρ. 10)

Τεύχος A', 82 σελ., φωτοτυπίες
Τεύχος B', 91 σελ., τυπογραφική μεταγραφή
Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Κατερίνα Tικτοπούλου
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2002

Τιμή 32,00

Ενότητα 4, Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη
Νεότερο χειρόγραφο θεωρημένο(Εθνικής Βιβλιοθήκης Φ. 92)
Τεύχος A', 57 σελ., φωτοτυπίες
Τεύχος B', 67 σελ., τυπογραφική μεταγραφή
Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Κατερίνα Tικτοπούλου

Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2003
Τιμή 32,00

 ΕΝΟΤΗΤΑ 5, Η γυναίκα της Ζάκυθος
Τεύχος Α', 53 σελ., φωτοτυπίες
Τεύχος Β', 63 σελ.
Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Ελένη Τσαντσάνογλου
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1998

Τιμή 25,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 6, Τετράδιο Ετών 1829-1833, Ωδή στον Λόρδ Μπάιρον
Επιμέλεια Κατερίνας Τικτοπούλου
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2005

Τιμή 35,00

*

Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτη: Η Φιλική Εταιρεία.
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 1964, 300 σελ., τιμή 20,90


*


Β. Πλαγιανάκου-Μπεκιάρη και Α. Στεργέλλη (επιμέλεια): Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη, τόμος Α' (μέρος Α'-Β', Αύγουστος 1788 - Ιούνιος 1824).
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 1996, 970 σελ., τιμή 40,23

*

Αριστ. Στεργέλλη (επιμέλεια): Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη,
τόμος Β' (Ιούλιος 1824-Φεβρουάριος 1825).
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2002, 442 σελ., τιμή 31,35

*


Η Επανάσταση του 1821, μελέτες στη μνήμη της Δέσποινας
Θεμελή-Κατηφόρη (παράρτημα του περιοδικού «ΜΝΗΜΩΝ» αρ. 9).
Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 1994, 240 σελ., τιμή 14,63


*

Ο παμβαλκάνιος επαναστάτης Ρήγας Βελενστινλής και
η Δυτική Μακεδονία. Πρακτικά ημερίδας, Σιάτιστα 1998
(συλλογικό έργο).
Κοζάνη, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης 2002, 115 σελ., τιμή 10,00


*

Ιωάννης Κ. Βασδραβέλλης (επιμέλεια): Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας Α'. Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695-1912).
Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1952, 576 σελ., τιμή 20,74

*

Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος: Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία αναφερόμενα στην Μακεδονία πριν και μετά το 1821.
Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1975, 101 σελ., τιμή 4,91

*


Μιλτιαδης Ι. Παπαϊωάννου: Ο Θεόδωρος Ζιάκας και η συμμετοχή του στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους.
Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 2008, 73 σελ., τιμή 3,13


*

Γεώργιος Χ. Χιονίδης: Η συμβολή των Μακεδόνων
στην Επανάσταση του ’21.
Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1991, 30 σελ., τιμή 3,23


*


Αθανάσιος Καραθανάσης: Θεσσαλονίκη και Μακεδονία: 1800-1825.
Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1996, 67 σελ., τιμή 4,60


*

Χρήστος Λεοντής: Καντάτα Ελευθερίας, Ρήγας-Σολωμός-Μακρυγιάννης Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 1999, 71 σελ., τιμή 30,00

*

Διονύσιος Σολωμός: Ανθολόγιο θεμάτων της Σολωμικής ποίησης
Εισαγωγή-σχόλια: Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος. Ανθολόγηση: Ερατοσθένης. Γ. Καψωμένος, Κωνσταντίνα Χαλιάσου, Αθανάσιος Ζήσης. Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 1998, 205 σελ., τιμή 10,00

*

Ρήγα Βελεστινλή: Απάνθισμα Κειμένων. Επιλογή κειμένων: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 1998, 58 σελ., τιμή 10,00
*

Δαυϊδ Αντωνίου (έρευνα-παρουσίαση): Η Εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση. Τεκμηριωτικά κείμενα, τόμος Α΄,1821-1827.
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2002, 674 σελ., τιμή 35,00
*

Δαυϊδ Αντωνίου (έρευνα-παρουσίαση): Η Εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση. Τεκμηριωτικά κείμενα, τόμος Β΄,1826-1827.
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2002, 454 σελ., τιμή 35,00
*

Ρήγα Βελεστινλή: Άπαντα τα Σωζόμενα, τόμοι Α΄-Ε΄. Επιστημονική επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2001, περίπου 1900 σελ.,τιμή 80,00
*

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης: Ρήγας Βελεστινλής, Θεωρία και πράξη.
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 1998, 108 σελ., τιμή 10,00
*

Γεώργιος Λαγανάς: Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού.
Αθήνα, Εκδόσεις του Φοίνικα 2004, 70 σελ., τιμή 10,00

*

Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος: Ο Σολωμός και η ελληνική πολιτισμική παράδοση.
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 1998, 159 σελ., τιμή 10,00
*

Χρήστος Λαμπρινός: Ο Τύπος στον Αγώνα.
Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1982, 26 σελ., τιμή 3,08
*

Σωζ. Θωμόπουλος: Βιβλιογραφία της επαναστάσεως του ΄21. (Αυτοτελή έργα 1821-1986)
Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 1987, 380 σελ., τιμή 10,45

*

Τάσος Δ. Καψιδέλης: Η Λήμνος στον αγώνα του 1821.
Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 1986, 224 σελ., τιμή 10,45
*

Άλκης Αγγέλου: Οι λόγιοι και ο αγώνας.
Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 1971, 151 σελ., τιμή 10,45

1 σχόλιο:

Antzela είπε...

H enotita tis Elladas epo to Douglas Daglin einai ena endiaferon vivlio kathos kai i metafrasi einai poli aksiologi