23/7/11

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ) ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι στο βιβλιοπωλείο μας (Τσιμισκή 11) φιλοξενούνται πλέον και οι εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου). Μερικοί από τους τίτλους που μπορείτε να βρείτε είναι οι παρακάτω:


Ν. Κουρέας, Τζ. Ράιλυ-Σμιθ
Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες – Cyprus and the Crusades
Οι Ανακοινώσεις του Διεθνούς Συμποσίου "Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες", Λευκωσία, 6-9 Σεπτεμβρίου, 1994
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Διεθνής Όμιλος για τη Μελέτη των Σταυροφοριών και της Λατινοκρατούμενης Ανατολής 1995
540 σελ., τιμή 56.55 € / στο βιβλιοπωλείο μας 48.07 € 

* * * 

Υπόδουλοι ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων. Επιστολές, πολεμικά ημερολόγια και ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών από την ΄Ηπειρο και τη Μακεδονία
του 1912-1913. Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας XXXII
Εισαγωγή επιμέλεια: Πέτρος Παπαπολυβίου
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1999
480 σελ., τιμή 31.10 / στο βιβλιοπωλείο μας 26.43 €

* * * 

Πέτρος Παπαπολυβίου
Η Κύπρος και οι βαλκανικοί πόλεμοι. Συμβολή στην ιστορία του κυπριακού εθελοντισμού
Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας XXVI
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1997
456 σελ., τιμή 22.45 € / στο βιβλιοπωλείο μας 19.08 € 

* * *

Θεόδωρος Παπαδόπουλλος
Δημώδη κυπριακά άσματα εξ ανεκδότων συλλογών του ΙΘ΄ αιώνος. Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XXXIV
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2001
375 σελ., τιμή 15.85 € / στο βιβλιοπωλείο μας 13.47 € 

* * * 

Γιώργος Σεφέρης, P. L. Fermor & J. Rayner, Aλληλογραφία (1948-1971)
Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XLVIII
Επιμέλεια: Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος,
Βασιλική Δ. Λαμπροπούλου
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2007
308 σελ., τιμή 19.90 € / στο βιβλιπωελείο μας 16.91 €

* * *

Anna Pouradier Duteil – Loizidou
Consulat de France à Larnaca (1660-1696). Documents inédits pour servir à l’histoire de Chypre, tome I 
Sources et Etudes de l´histoire de Chypre, XXXI
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1999
330 σελ., τιμή 19.90 € / στο βιβλιοπωλείο μας 16.91 €

* * *

D. M. Metcalf - A. Pitsillides
The Silver Coinage of Cyprus (1285-1382)
Texts and Studies in the History of Cyprus XXI
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1996
314 σελ., τιμή 38.75 € / στο βιβλιοπωλείο μας 32.94 €

* * *

Zαχ. Ν. Τσιρπανλή
Ανέκδοτα έγγραφα εκ των αρχείων του Βατικανού
(1625-1667). Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας IV
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1973
299 σελ., τιμή 20.95 € / στο βιβλιοπωλείο μας 17.80 € 

* * *

Nicholas Coureas
The Latin Church in Cyprus 1313 – 1378
Texts and Studies in the History of Cyprus, LXV
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2010
557 σελ., τιμή 33.65 € / στο βιβλιοπωλείο μας 30.28 €

* * *

Β. Νεράντζη-Βαρμάζη
Σύνταγμα βυζαντινών πηγών, 4ος – 15ος αιώνας
Πηγές και Μελέτες της Ιστορίας της Κύπρου ΧΧΙΙΙ
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1996
262 σελ., τιμή 20.95 € / στο βιβλιοπωλείο μας 17.80 €

* * *

Κατάλογος οθωμανικών εγγράφων της Κύπρου
από τα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σόφιας
(1571-1878). Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας  ΧΙΙ
Έκδοση Ιωάννη Π. Θεοχαρίδη
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1984
355 σελ., τιμή 11.25 € / στο βιβλιοπωλείο μας 9.56 €

* * *

Πέτρος Παπαπολυβίου
Η Κύπρος και οι Bαλκανικοί πόλεμοι. Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού εθελοντισμού
Πηγές και Μελέτες της Ιστορίας της Κύπρου ΧΧVI
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 1997
456 σελ., τιμή 22.45 € / στο βιβλιοπωλείο μας 19.08 €

* * *

Πέτρος Παπαπολυβίου
Φαεινόν σημείον ατυχούς πολέμου: Η συμμετοχή της Κύπρου στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897
Πηγές και Μελέτες της Ιστορίας της Κύπρου ΧL
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2001
470 σελ., τιμή 20.95 € / στο βιβλιοπωλείο μας 17.80 €

* * *

G. S. Georchallides
A political and administrative history of Cyprus
1918-1926. With a survey of the foundations of British Rule. Texts and Studies of the History of Cyprus VI
Nicosia, Cyprus Research Centre 1979
471 σελ., τιμή 22.45 € / στο βιβλιοπωλείο μας 19.08 €

* * *

T. C. Lounghis
Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity (407-1204)
Texts and Studies of the History of Cyprus LXIII
Nicosia, Cyprus Research Centre 2010
220 σελ., τιμή 22.95 € / στο βιβλιοπωλείο μας 20.65 €

* * *

C. N. Constantinides
Higher education in Byzantium in the thirteenth and early fourteenth centuries (1204-ca. 1310)
Texts and Studies of the History of Cyprus XI
Nicosia, Cyprus Research Centre 1982
222 σελ., τιμή 16.85 € / στο βιβλιοπωλείο μας 14.32 €

* * *

Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης
Η ελληνική γλωσσική επίδραση στο σύστημα κύριων ονομάτων της παλαιοσλαβικής και ιδιαίτερα της βουλγαρικής. Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XXXII
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2001
183 σελ., τιμή 11.25 € / στο βιβλιοπωλείο μας 9.56 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: