13/2/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ»
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
ΒΙΒΛΙΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
1819-1832

Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη
Επιστημονικοί συνεργάτες: Αναστασία Μυλωνοπούλου, Ειρήνη Ριζάκη
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη & Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης 2011
751 σελ.
Περιλαμβάνει τον Α΄τόμο σε CD
ISBN: 978-960-250-479-6
Τιμή 100.00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 90.00 €


Καρπός μακράς επεξεργασίας από το Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού», ο Β’ τόμος της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα από τα κατάλοιπα του Φίλιππου Ηλιού, με εισαγωγή-επιμέλεια της Πόπης Πολέμη και επιστημονικούς συνεργάτες την Αναστασία Μυλωνοπούλου και την Ειρήνη Ριζάκη, αποτελεί οργανική συνέχεια του μνημειώδους Α’ τόμου (έτη 1801-1818) τον οποίο είχε δημοσιεύσει ο Φίλιππος Ηλιού το 1997 και, εξαντλημένος προ πολλού, συνοδεύει την τωρινή έκδοση σε CD. Η ιστορική και φιλολογική έρευνα αποκτά έτσι ένα ακόμη έργο αναφοράς, ενώ ολοκληρώνεται η τεκμηριωτική υποδομή για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή των αμέσως προεπαναστατικών, των επαναστατικών και των καποδιστριακών χρόνων.

Αλφαβητάριον. Συντεθέν διά τα μικρά παιδιά
Εν Μελίτη. Από την εξ Αμερικής Τυπογραφίαν. 1825

Ακολουθώντας τα πρότυπα που εγκαινίασε στον Α’ τόμο της Ελληνικής Βιβλιογραφίας ο Φίλιππος Ηλιού, επιχειρείται η αποτύπωση όλων των αυτοτελών εκδόσεων σε ελληνική γλώσσα, με αποδέκτες ελληνόφωνους και ελληνόγλωσσους πληθυσμούς. H συστηματική βιβλιογραφική καταγραφή των εντύπων συνδυάζεται και εδώ με τις εκτενείς εσωτερικές περιγραφές τους, την αποδελτίωση αγγελιών και βιβλιοκρισιών του σύγχρονου Τύπου, την ενσωμάτωση κάθε σχετικής πληροφορίας και την φωτομηχανική αναπαραγωγή όλων των προμετωπίδων. Παρέχεται συνεπώς στον χρήστη το συνολικό πλαίσιο για τη μελέτη της παραγωγής αλλά και, στην προοπτική μιας ιστορίας της ανάγνωσης, οι προϋποθέσεις για τη μελέτη της πρόσληψης του βιβλίου από το αναγνωστικό κοινό.

Συνοπτική Γραμματική είτε Στοιχειώδεις Αρχαί της Μουσικής, μετά προσαρμογής εις την Κιθάραν· Συνταχθείσα Υπό Ν. Φλογαΐτου. Εν Αιγίνη, Εκ της Εθνικής Τυπογραφίας Διεθυνομένης υπό Γ. Αποστολίδου Κοσμητού. 1830 

Τα βιβλία που καταγράφονται σε αυτόν τον τόμο τυπώθηκαν και διαβάστηκαν εν μέσω της δίνης που συντάραξε τον ευρύτερο οθωμανικό χώρο και είχε ως απτό αποτέλεσμα τη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου εθνικού κράτους στην ευρύτερη περιοχή. Στη ριζική ανανέωση του κόσμου του βιβλίου που χαρακτηρίζει τα χρόνια αυτά (νέα τυπογραφικά/εκδοτικά κέντρα, νέο τιτλολόγιο, νέο γεωγραφικό στίγμα και σχετική διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού) αντιστοιχεί μια λογιοσύνη η οποία επίσης ανανεώθηκε με ρυθμούς πρωτόγνωρους. 'Aνθρωποι του βιβλίου συνιστούν την κρίσιμη μάζα της διανόησης, την πρωτοπορία που σφράγισε το νέο ιδεολογικό και πολιτικό πεδίο και εν πολλοίς μετέτρεψε εκείνη τη χαμένη επανάσταση σε νικηφόρα.

Παράσταση από την Παιδαγωγία Νέα (αρ. 1823.31)

Η διαφωτιστική εισαγωγή, με καίριους στατιστικούς δείκτες, και τα αναλυτικότατα ευρετήρια αρτιώνουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την κοινωνική ιστορία της ελληνικής παιδείας, την ιστορία των ιδεών και των συλλογικών συνειδήσεων σε μια κρίσιμη περίοδο επαναστατικών ανατροπών. Εργαλείο εν τέλει εθνικής αυτογνωσίας.

Διαβάστε το άρθρο της Λαμπρινής Κουζέλη στην ενότητα Βιβλία και Ιδέες της εφημερίδας Το Βήμα (11.03.2012)  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: