2/3/15

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ

Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου (1827-1875) Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου
Τόμος Α΄

 

Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια: Ελισάβετ Κοντογιώργη – Φωτεινή Ασημακοπούλου
Πρόλογος: Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού 2014
734 σελ. με 23 έγχρωμες εικόνες
ISBN τ. Α΄ 978-960-404-288-3
Τιμή 40,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 36,00 €
«...Το αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου (ΑΑΛ) έχει ακραία χρονολογικά όρια τα έτη 1815-1901 και απαρτίζεται από 4.000 περίπου ψηφιοποιημένα τεκμήρια πολλών σελίδων (πρωτότυπα, αντίγραφα και σχέδια), τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε 48 φακέλους. Πρόκειται για αρχειακή μονάδα που μας παρέχει πληροφορίεσ για σημαντικά και ποικίλα θέματα της νεοελληνικής ιστορίας του 19ου αιώνα. Συγκροτείται κυρίως από την αλληλογραφία του Λυκούργου, αλλά περιέχει και τεκμήρια που αφορούν στην προσωπική ζωή, τις σπουδές, την πανεπιστημιακή καριέρα και τη δράση του ως αρχιεπισκόπου, όπως σημειώσεις θεολογικού, φιλοσοφικού και άλλου περιεχομένου, πανεπιστημιακές σημειώσεις, πτυχία, τιμητικούς τίτλους. Επίσης, περιέχει και κείμενα άλλης μορφής: διαθήκες, πληρεξούσια, αποδείξεις πληρωμής ή παραλαβής χρημάτων.Τα τεκμήρια είναι χειρόγραφα, εκτός από ελάχιστα, που είναι έντυπα...»

 (από την εισαγωγή του βιβλίου)
Δεν υπάρχουν σχόλια: