27/3/15

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Γυναικεία μετανάστευση στη Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης

Κείμενα: συλλογικό
Επιμέλεια: Μαρία Λιάπη, Μαρία Κόντου
Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 2014
214 σελ.
ISBN 978-960-6834-2-7
Τιμή 16,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 14,40 €
Ο τόμος παρουσιάζει τη διερεύνηση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία με ποιοτικούς όρους και, συγκεκριμένα, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, τη στέγασή τους, την οικογενειακή ζωή και τον ελεύθερο χρόνο τους, την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή τους καθώς και το σύστημα υποδοχής και τις διαδικασίες νομιμοποίησής τους (νομική ένταξη).

Τα κείμενα του τόμου προσεγγίζουν τη μελέτη της διαδικασίας ένταξης με τη μέθοδο της αφηγηματικής βιογραφικής συνέντευξης, που δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης της βιογραφικής διαδικασίας και της αλληλόδρασης της μετανάστριας με το κοινωνικό περιβάλλον. Η εμπρόθετη δράση και οι στρατηγικές ζωής των υποκειμένων προκειμένου να διαχειριστούν θεσμικούς και άλλους περιορισμούς συνιστά κρίσιμη παράμετρο για τη μελέτη και αποτίμηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών.

Τέλος, ο τόμος φιλοδοξεί να συμβάλει στην αποτίμηση του ρόλου των δομών και των κοινωνικών, μεταναστευτικών και ενταξιακών πολιτικών στις διαδικασίες κοινωνικής ένταξης.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Δεν υπάρχουν σχόλια: