13/4/15

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α',Β' ΚΑΙ Γ' ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Σάββας Αγουρίδης
Υπόμνημα στις Επιστολές Α΄, Β΄ και Γ΄ του Αποστόλου Ιωάννη
 

Αθήνα, Άρτος Ζωής 2015
462 σελ.
ISBN 978-960-8053-46-5
Τιμή 15,00
/ στο βιβλιοπωλείο μας 13,50 €Ο χριστιανισμός δεν είναι εκστατική γνώση του Θεού ούτε κάποιο μυστικοθεωρητικό σύστημα που εξηγεί τα αινίγματα της ζωής, αλλά συμμόρφωση προς τις εντολές του Θεού. Κατεξοχήν εντολή του Θεού και καθοριστικό σημείο της χριστιανικής υπόστασης είναι η προς αλλήλους αγάπη. Η ζωή εν τω Αναστάντι, η μετάβαση εκ του θανάτου εις την ζωήν είναι τρόπος ύπαρξης που εκφράζεται με την αγάπη προς τους άλλους. Η αγάπη προς τους αδελφούς είναι η αληθής θέα του Θεού: ο μη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Η αποστολή του Υιού στον κόσμο ως ιλασμού για τις αμαρτίες μας, η αποστολή του ως σωτήρα του κόσμου αποτελεί την προϋπόθεση και το θεμέλιο της χριστιανικής υπόστασης μέσα στον κόσμο, η οποία συνίσταται στην έκφραση της αγάπης αυτής του Θεού προς εμάς και επιβεβαιώνεται από τη μεριά μας με την απεμπόληση του φόβου, την παρρησία και την αγάπη προς τους συνανθρώπους: ημείς αγαπώμεν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Δεν υπάρχουν σχόλια: