4/6/16

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης / Τεύχος 1 ● Ιανουάριος 2016
Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 2016
Κείμενα: συλλογικό
ISSN 2459-3915
Τιμή 4,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 4,00 €


 

«Το Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ), παράλληλα με τις δράσεις του, προχωρεί σήμερα στην έκδοση του πρώτου τεύχους του εξαμηνιαίου επιστημονικού του δελτίου. Οι υπεύθυνοι υων Τετραδίων δεν έχουν την φιλοδοξία (ή και την αυταπάτη) να υποκαταστήσουν άλλες περιοδικές εκδόσεις με συναφή θεματολογία> ουσιαστικά αποβλέπουν στην ευρύτερη προβολή μερικών σημαντικών κεφαλαίων της ιστορίας και του πολιτισμού της νεότερης και σύγχρονης Μακεδονίας, κατά κανόνα εκείνων που συνδέονατι με το έργο του Ιδρύματος...»

(από το εκδοτικό σημείωμα του βιβλίου)
Δεν υπάρχουν σχόλια: