9/9/16

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΝΔΡΟΣ (4ος-12ος ΑΙΩΝΑΣ). ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Η βυζαντινή Άνδρος (4ος-12ος αιώνας).  Νεότερα από την αρχαιολογική έρευνα και τις αποκαταστάσεις των μνημείων

Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015
Επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Πάλης
Κείμενα: συλλογικό
Άνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη 2016
300 σελ. με α/μ εικόνες
ISBN 978-960-7709-37-0
Τιμή 20,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 16,00 €   «.. Οι περισσότερες από τις δεκατέσσερις συνολικά ανακοινώσεις επικεντρώθηκαν στα πεδία της ναοδομίας, της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και των πρόσφατων αναστηλώσεων των μνημείων της Άνδρου. Αναπτύχθηκαν επίσης θέματα για την κεραμική, τη νομισματική και την επιγραφική, τα οποία ήταν τα πρώτα στο είδος τους ειδικά για την Άνδρο, ενώ σημαντικές ήταν οι συμβολές, άμεσες ή έμμεσες, στην τοπογραφία της, με την παρουσίαση αγνώστων μνημείων και θέσεων. Οι εργασίες συντήρησης στον Άγιο Ιωάννη στο Κόρθι αποκάλυψαν ένα νέο δείγμα εντοίχιας ζωγραφικής στο νησί, όπου η τέχνη αυτή αντιπροσωπεύεται με μερικές μεμονωμένες παραστάσεις και ένα μόνο σύνολο, του Ταξιάρχη της Μεσαριάς. Για την οργάνωση της ζωής της αγροτικής υπαίθρου, μια έμμεση εικόνα δόθηκε από τα μεταγενέστερα έγγραφα του 14ου αιώνα.

Οι συμβολές αυτές εμπλούτισαν τις γνώσεις μας με πολλά καινούρια ευρήματα και έθεσαν παλαιούς προβληματισμούς σε νέες, πιο σταθερές βάσεις. Η συγκομιδή νέων στοιχείων υπήρξε πλούσια, τόσο για την παλαιοχριστιανική, όσο και για τη μεσοβυζαντινή περίοδο...»

 (από τον πρόλογο του βιβλίου) 


Δεν υπάρχουν σχόλια: