1/9/16

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ιστορία της γερμανικής λογοτεχνίας. Από τις αρχές της ως σήμερα

Κείμενα: συλλογικό
Μετάφραση, επιμέλεια, σχόλια και πίνακες: Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich 

Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2016 
939 σελ. με α/μ εικόνες 
ISBN 978-960-12-2263-9 
Τιμή 75,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 60,00 € 
‹‹... Το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού για τη γερμανική λογοτεχνία, το οποίο δεν έχει μειωθεί σημαντικά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τροφοδοτείται βέβαια και από μια άλλη παράμετρο, η οποία συσχετίζεται με την ελληνική λογοτεχνία: σε ποιο βαθμό και με ποιούς τρόπους επηρεάζεται η νεοελληνική λογοτεχνία από τη γερμανική, δεδομένου ότι η παρουσία της ιταλικής και γαλλικής γραμματείας ήταν παραδοσιακά πολύ πιο ισχυρή απ' ό,τι της γερμανικής, ενώ η αγγλική και αμερικάνικη γίνεται αισθητή μόλις τον εικοστό αιώνα. Οι κορυφώσεις της πρόσληψης της γερμανικής λογοτεχνίας ξεκινούν με τον Ρομαντισμό (σε μια ευρύτερη έννοια), εντείνονται με τον μοντερνισμό (‹‹ιψενογερμανισμό››) και εκβάλλουν στην έντονη απήχηση του Brecht στο μεταπολεμικό ελληνικό θέατρο.


[...] Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, διαβάζεται άνετα και με ενδιαφέρον, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στα σχολεία˙ κάθε κεφάλαιο διαθέτει και μια εισαγωγή για ιστορικά γεγονότα, την πολιτικοκοινωνική και οικονομική κατάσταση, καθώς και τα φιλοσοφικά και λογοτεχνικά ρεύματα, που έχουν επηρεάσει με τον ένα ή άλλο τρόπο τη λογοτεχνική παραγωγή. Η αφήγηση υπεισέρχεται τόσο σε κινήματα, λογοτεχνικά είδη, τεχνικές κτλ. όσο και σε έργα και πρόσωπα˙ είναι, παρά τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών, ευσύνοπτη και χωρίς υποσημειώσεις...››

 ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ 
(από το προλογικό σημείωμα)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: