4/4/17

ΟΨΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ : ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ, ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Όψεις λαϊκού πολιτισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας: Μουσική, χορός, ενδυμασία 
 
Πρακτικά ημερίδας 

Επιμέλεια: Γιάννης Πραντσίδης 
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη 2017 
175 σελ. με έγχρωμες, α/μ εικόνες και ένα CD 
ISBN 978-960-599-174-6 
Τιμή 18.90 € / στο βιβλιοπωλείο μας 15,12 €  


[…] Η Θράκη λόγω της γεωγραφικής της θέσης απετέλεσε γέφυρα επικοινωνίας και πολιτισμού ανάμεσα στους λαούς Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου και ως εκ τούτου έχει να επιδείξει μια πολύ πλούσια λαϊκή παράδοση. Ήδη από την Αρχαιότητα επισημαίνεται αυτός ο ιδιαίτερος ρόλος της. Είναι γνωστό ότι οι πρώτοι υμνωδοί και μουσικοί που αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία, Ορφέας, Μουσαίος, Θάμυρις, Εύμολπος, έχουν θρακική καταγωγή. Ακόμη και ο Διόνυσος, ο αρχαίος ελληνικός θεός της βλάστησης και της ανάπτυξης των δυνάμεων της ζωής, η λατρεία του οποίου είχε εξαπλωθεί σ΄όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, φέρεται ότι κατάγεται από τη Θράκη. Η παράδοση αυτή της Θράκης, που συνεχίστηκε σ΄όλες τις ιστορικές περιόδους, μας κληροδότησε ένα πλήθος τραγουδιών, ενδυμασιών, μουσικών και χορευτικών μορφών.

Πτυχές αυτής της παράδοσης θα έχουν οι αναγνώστες να γνωρίσουν μέσα από τις εισηγήσεις των έντεκα επιστημόνων και ίσως δοθεί το ερέθισμα σε κάποιους να ασχοληθούν και να διευρύνουν την έρευνα στους συγκεκριμένους τομείς.[…]

(από το βιβλίο)Δεν υπάρχουν σχόλια: