23/1/18

ΛΕΞΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΤΟΜΟΣ Β'

Π. Κατσώνη – Μ. Γρηγορίου-Ιωαννίδου
Λεξικό βυζαντινής ορολογίας. Οικονομικοί όροι
Τόμος Β΄: Δ - Ι

 

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών 2015
Σελίδες: 307
Διαστάσεις: 16,5 x 24 εκ.
ISBN 978-960-7856-53-1
Τιμή: 30,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 24,00 €
«Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον δεύτερο τόμο του Λεξικού Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι και είναι προϊόν του ομώνυμου προγράμματος (ΛΕΒΟ), που πραγματοποιείται στο Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών.

[...] Κατά την σύνταξη των λημμάτων δίδεται η οικονομική σημασία του όρου και παρακολουθείται η σημασιολογική του εξέλιξη από την πρώιμη ως την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Για κάθε σημασία σημειώνεται ένας αριθμός παραπομπών της μνείας του όρου στις πηγές και παρατίθενται επιλεκτικά ορισμένα χαρακτηριστικά χωρία. Όταν ο όρος απαντά σε πολλές πηγές σημειώνεται ένας αντιπροσωπευτικός αριθμός από αυτές. Όταν απαντά σε ελάχιστες, σημειώνονται όλες˙ ιδιαίτερα αυτό γίνεται στις περιπτώσεις όρων των οποίων η ερμηνεία είναι προβληματική. Όταν έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις για την ερμηνεία των όρων, αυτές παρατίθενται σύντομα και, όπου υπάρχει δυνατότητα νέας παρατήρησης, προστίθενται σχόλια των συντακτών. Στο τέλος κάθε λήμματος παρατίθεται βιβλιογραφία. Καταβλήθηκε προσπάθεια να παρατίθεται η παλαιότερη και η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία (2013). Αντίθετα όμως προς την εξαντλητική κατά το δυνατόν παραπομπή στις πηγές, οι βιβλιογραφικές παραπομπές είναι ενδεικτικές. Στόχος των συντακτών είναι να καλύψουν την έλλειψη ενός ειδικού λεξικού βυζαντινής ορολογίας, που να συγκεντρώνει τις σχετικές μαρτυρίες των πηγών, να προσδώσουν στο Λεξικό μορφή σύντομη, πρακτική και εύχρηστη, χωρίς βέβαια η συντομία να αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας, και με τον τρόπο αυτό να προσφέρουν στους βυζαντινολόγους ένα χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο...».

Πολύμνια Κατσώνη-Μάρθα Γρηγορίου Ιωαννίδου
(από τα προλεγόμενα)Δεν υπάρχουν σχόλια: