11/6/11

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ 1989-2004
Πρώτος τόμος (1989-1992)
Δεύτερος τόμος (1993-2004)

Επιλογή − επιμέλεια: Θανάσης Θ. Νιάρχος,
Αντώνης Φωστιέρης
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία 2010
498 σελ. (ο κάθε τόμος), τιμή τόμου 20.00 €
Έκπτωση 10%, τελική τιμή τόμου 18.00 €


Όπως γίνεται αντιληπτό από τους δύο αυτούς τόμους με τις επιφυλλίδες του, αλλά και από τους προηγούμενους που είχε επιμεληθεί ο ίδιος, ο Μάριος Πλωρίτης δεν υπήρξε δημοσιογράφος με την τρέχουσα σημασία της λέξης. Μολονότι τα περισσότερα βιβλία του τα συγκροτούν κείμενα που έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, και μολονότι ο ίδιος δεν έγραψε ποτέ μυθιστόρημα, διήγημα ή θεατρικό έργο, ο Πλωρίτης ανήκει σε μια μεγάλη σχολή συγγραφέων, όπως είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Άγγελος Τερζάκης, αλλά και πάμπολλοι άλλοι, που ανάλωσαν συστηματικά τις δυνάμεις τους τόσο στον ημερήσιο όσο και στον περιοδικό Τύπο.

[...] Στους αντίποδες της τελευταίας αυτής κατηγορίας συγγραφέων ανήκει ο Μάριος Πλωρίτης, τις επιφυλλίδες του οποίου θα τις κατέτασσε κανείς, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, στο είδος που καλείται "πολιτικό δοκίμιο".

[...] Η συγκέντρωση σε δύο τόμους ενός αντιπροσωπευτικού τμήματος της επιφυλλιδογραφίας του Μάριου Πλωρίτη έχει περισσότερους από έναν στόχους: Να παρακολουθήσει και να προβάλει την πνευματική περιπέτεια μιας καθοριστικής για τον ελληνικό πολιτισμό φυσιογνωμίας, αλλά και να καταδείξει τις παλινωδίες, τις αντιφάσεις, το πολύ σκοτάδι και το λιγότερο φως της Ιστορίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχει σχεδόν εξαλείψει τις ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. [...]

Θανάσης Θ. Νιάρχος - Αντώνης Φωστιέρης
(από την εισαγωγή)


Νικόλαος Ιωάν. Σαρίπολος
Η πολυδιάστατη προσωπικότητα
του πατέρα του συνταγματικού δικαίου

Επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Κασιμάτης
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία 2010
392 σελ., τιμή 30.00 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 27.00 €


«Ο Νικόλαος Ι. Σαρίπολος ανήκει στους ευρωπαίους επιστήμονες του δικαίου των μέσων του 19ου αιώνα, οι οποίοι θεμελίωσαν πάνω στις βάσεις του πολιτικού φιλελευθερισμού και της νεαρής τότε αστικής δημοκρατίας το πολιτειακό δίκαιο των εθνικών κρατών της ηπειρωτικής Ευρώπης. Ορμώμενος από την Κύπρο, με πλούτο πνευματικών ανησυχιών και αναζητήσεων, προσέφυγε στο Παρίσι, το κέντρο των πολιτικών ιδεών που είχαν ξεπηδήσει από τον κρατήρα της Γαλλικής Επανάστασης.

[…]Ο Ν. Ι. Σαρίπολος, ως ισχυρή, δραστήρια και πολυσχιδής προσωπικότητα, έχτισε, όπως δείχνει ο παρών τόμος, το πολυσύνθετο φιλελεύθερο οικοδόμημά του, αναπτύσσοντας πολύπλευρη δράση ως ερευνητής και χαλκέντερος συγγραφέας και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, καθώς και με διαρκή και ακαταπόνητη δημόσια παρουσία του στα γράμματα και στην πολιτική ζωή της χώρας...»

Γιώργος Κασιμάτης
(από τον πρόλογο)

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Συγγραφείς: Γεώργιος Μπαμπινιώτης,
Αντώνιος Θαβώρης, Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης,
Ιώ Μανωλέσσου, Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού,
Μιχάλης Γ. Μερακλής, Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου,
Γιώργος Ανδρειωμένος, Χρυσούλα Καραντζή,
Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης, Ειρήνη Καλιτζοπούλου-Παπαγεωργίου, Νικόλαος Παντελίδης,
Ναπολέων Σ. Μήτσης, Κώνσταντίνος Μηνάς,
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη,
Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης, Γεράσιμος Ζώρας,
Μαρία Δημάκη, Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού,
Δημήτρης Δημηρούλης, Ιουλίττα Ηλιοπούλου,
Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Παναγιώτης Χ. Ζιώγας,
Θανάσης Νάκας, Θεόδωρος Μωυσιάδης,
Χρίστος Λ. Τσολάκης
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία 2011
620 σελ., τιμή 60.00 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 54.00 €


«Από τα ζητήματα που κατά καιρούς ταλάνισαν την Ελλάδα, θα μπορούσε να λεχθεί δικαιολογημένα ότι το γλωσσικό ζήτημα ήταν εκείνο που είχε την πιο μακρά, άμεση, έντονη και εκτεταμένη επίδραση στην ελληνική κοινωνία. Διότι η γλώσσα, από τη φύση της, αφορά σε όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, σε όλους τους πολίτες μιας χώρας, αφού ισχύει ομολογουμένως η ρήση του Κοραή: «Ἡ γλῶσσα εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον ἀναπαλλοτρίωτα τοῦ Ἔθνους κτήματα. Ἀπὸ τὸ κτῆμα τοῦτο μετέχουν ὅλα τὰ μέλη τοῦ ἔθνους μὲ δημοκρατικήν, νὰ εἴπω οὕτως, ἰσότητα• κανείς, ὅσον ἤθελεν εἶσθαι σοφός, οὔτ’ ἔχει, οὔτε δύναταί ποθεν νὰ λάβῃ τὸ δίκαιον νὰ λέγῃ πρὸς τὸ ἔθνος: “Οὕτω θέλω νὰ λαλῇς, οὕτω νὰ γράφῃς”».

Αν υπάρχει κάτι φυσικό και εγγενές στη γλωσσική επικοινωνία, είναι η διαφοροποίηση της χρήσης της σε πολλά επίπεδα (ατομικό, ομαδικό, κοινωνικό, γεωγραφικό, επαγγελματικό, λογοτεχνικό κ.ά.). Συμπαγής, αδιαφοροποίητη, ομοιόμορφη γλώσσα για όλους δεν υφίσταται. Η ίδια η γλώσσα κάθε λαού είναι προϊόν διαφοροποίησης από όλες τις άλλες, ακόμη και από αυτές που ανήκουν στην ίδια γλωσσική οικογένεια. Οι μορφές που μπορεί να πάρει η διαφοροποίηση μέσα στην ίδια γλώσσα ποικίλλουν επίσης• διακρίνονται σε ιδιολέκτους, κοινολέκτους, κοινωνιολέκτους, ιδιώματα, διαλέκτους. Ακόμη και η λεγόμενη κοινή γλώσσα είναι προϊόν διαφοροποίησης από τις λοιπές εκφάνσεις της ίδιας γλώσσας…»

(από τον πρόλογο)

Εμμανουήλ Κριαράς
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (1936-1996)

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη 2011
295 σελ., τιμή 18.00 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 16.20 €


«…Στα διακόσια τριάντα τέσσερα γράμματα του προηγούμενου τόμου προσθέτω με το δεύτερο άλλα διακόσια πενήντα πέντε […] Πολλοί από τους επιστολογράφους αντιπροσωπεύονται και στους δύο τόμους. Συχνότερα μου γράφουν οι επιστολογράφοι: J. Irmscher, Br. Lavagnini, P. Lemerle, G. Schiro, G. Stadtmuller. Ορισμένα γράμματα απευθύνονται σ’ εμένα ή σ’ εμένα και τη γυναίκα μου εκ μέρους εταιρειών, συλλόγων κλπ., δύο στον καθηγητή A. Mirambel, ένα στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης και ένα στην άλλοτε βοηθό μου Ιωάννα Καραγιάννη...»

Ε. Κριαράς
(από τον πρόλογο)


ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ: ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ (1963, 1966)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών ─ Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ─ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας 2010
128 σελ., η έκδοση περιέχει 2 ψηφιακούς δίσκους (CDs)
Τιμή 15.00 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 13.50 €



«…Η έκδοση […] περιλαμβάνει το ηχογραφημένο υλικό σε δύο δίσκους πυκνής εγγραφής (CD), οι οποίοι συνοδεύουν έναν τόμο με τα κείμενα των τραγουδιών και τη μουσική τους καταγραφή σε ευρωπαϊκή μουσική γραφή, καθώς και τις απαραίτητες παρατηρήσεις ειδικών ερευνητών. Ειδικότερα ο τόμος περιέχει, εκτός από τα κείμενα των τραγουδιών και την μουσική τους μεταγραφή καθώς και την σημειογραφία των αντίστοιχων χορών, αναλυτική αναφορά της υπογράφουσας στο ανέκδοτο υλικό του Κέντρου Λαογραφίας, που αφορά στην μουσικοχορευτική παράδοση της Λευκάδας, την εμπεριστατωμένη έκθεση του Σπ. Περιστέρη από την αποστολή του στην Λευκάδα(1966), καθώς και σχετικό με τη μουσική και τους χορούς απόσπασμα από την έκθεση του Δημ. Σ. Λουκάτου από την αποστολή του στο Μεγανήσι Λευκάδας (1958)…»

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
Διεθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακδημίας Αθηνών (από την εισαγωγή)


Δημοτικά τραγούδια από το Βαλτέτσι Αρκαδίας / Folk songs from Valtetsi, Arcadia


Τόμος Α΄
Μουσική συλλογή (1956, 1959) – Μελέτη – Μεταγραφή: Σωτήριος Ι. Τσιάνης
Επιστημονική ευθύνη – Επιμέλεια ύλης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 2010, 445 σελ.


Τόμος Β΄
Μουσική συλλογή (2001, 2005) – Μελέτη – Μεταγραφή: Ιωάννης Β. Καϊμάκης
Μουσική συλλογή (1979, 2008) – Συντονισμός έργου: Σταύρος Γ. Κοκκάλας
Επιστημονική ευθύνη – Επιμέλεια ύλης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
Αθήνα Ακαδημία Αθηνών ─ Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 2010
543 σελ., τιμή 67.00 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 60.30 €

(περιέχει 12 ψηφιακούς δίσκους -CDs- και ένα δίσκο εικόνας και ήχου -DVD)

Με την παρούσα έκδοση τραγουδιών από το Βαλτέτσι Αρκαδίας σε δύο ογκώδεις τόμους, δώδεκα (12) δίσκους πυκνής εγγραφής (CD) και ένα δίσκο εικόνας και ήχου (DVD) επιχειρείται να δοθεί ένα επιστημονικό και παράλληλα εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί με επιτόπια έρευνα σε συγκεκριμένο τόπο κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων, από διαφορετικούς ερευνητές και κάτω από διαφορετικές συνθήκες επιτέλεσης.

Ο πρώτος τόμος αποτελείται από 342 σελίδες. Περιέχει 79 τραγούδια που κατέγραψε το 1959 στο Βαλτέτσι Αρκαδίας ο Ελληνοαμερικανός εθνομουσικολόγος Σωτήρης Τσιάνης. Τα τραγούδια αποδίδονται πιστά και αναλύονται μουσικολογικά σε ευρωπαϊκή μουσική γραφή από τον Σωτήρη Τσιάνη. Στον ίδιο τόμο δημοσιεύονται και τρία τραγούδια από το Βαλτέτσι, που κατέγραψε ο Σπύρος Περιστέρης το 1956 με μουσική επεξεργασία από τον Σωτήρη Τσιάνη. Τον τόμο συνοδεύουν οι μουσικές καταγραφές σε 3 ψηφιακούς δίσκους (CD).

Ο δεύτερος τόμος αποτελεί ένα πιλοτικό εγχείρημα καταγραφής τραγουδιών από το Βαλτέτσι σε διάφορες χρονικές στιγμές και περιστάσεις. Περιλαμβάνει τραγούδια που ηχογράφησε ο Σταύρος Κοκκάλας το 1979 και σε διάφορες άλλες χρονικές στιγμές και ο μουσικολόγος Γιάννης Καϊμάκης, αν. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 2001 και το 2005. Συνολικά δημοσιεύονται 154 κείμενα τραγουδιών, που απομαγνητοφωνήθηκαν με προσοχή, με τις επαναλήψεις και τα τσακίσματα, καθώς και το ποιητικό-οργανικό κείμενό τους. Πάνω από είκοσι τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από τον Σωτήρη Τσιάνη το 1959 περιλαμβάνονται και στην ηχογράφηση του 2001 του Γιάννη Καϊμάκη. Μερικά μάλιστα από αυτά τραγουδιούνται από τους ίδιους τραγουδιστές. Ο τόμος συνοδεύεται από 9 ψηφιακούς δίσκους ακτίνας (CD) και ένα ψηφιακό δίσκο ήχου και εικόνας (DVD).

Συνολικά το έργο αποτελεί άριστο βοήθημα για την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του δημοτικού τραγουδιού σε χρονικό διάστημα μισού περίπου αιώνα με καταγραφές και σχόλια από τους τους ερευνητές. Έγινε προσπάθεια να αποδοθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιτόπια έρευνα, ο τρόπος προσέγγισης των τραγουδιστών, ο χώρος και ο χρόνος επιτέλεσης των τραγουδιών, καθώς και κάθε εθνογραφική πληροφορία, που θα διευκόλυνε και τον μελλοντικό ερευνητή στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: