10/3/14

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (1868-1893). ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Βασιλική Βασιλούδη
Εφημερίς των Παίδων (1868-1893). Περιοδικός Τύπος και προτεσταντικά πρότυπα για την παιδική ηλικία

Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών 2013
367 σελ. με α/μ εικόνες
ISBN 978-960-9538-07-7
Τιμή 16,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 14,40 €Στηριγμένη σε διεπιστημονικά μεθοδολογικά εργαλεία και σε ποικίλο αρχειακό υλικό, η μελέτη επιχειρεί την προσέγγιση της Εφημερίδος των Παίδων (Αθήνα, 1868-1893), ενός ελληνικού παιδικού προτεσταντικού περιοδικού, μέσω του οποίου η αναδυθείσα κατά τον 19ο αιώνα αυτόχθονη διαμαρτυρόμενη κίνηση εισήγαγε και προωθούσε νεωτερικές αντιλήψεις και πρακτικές που συνδέονταν με τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Τα ιστορικά συμφραζόμενα που επέτρεψαν την κυκλοφορία της Εφημερίδος των Παίδων σε ένα ισχυρό ορθόδοξο περιβάλλον, η ανάδυση μιας ευαγγελικής παράδοσης λόγου για παιδιά και νέους, η προώθηση μιας θρησκευτικού τύπου φιλαναγνωσίας και η δαιμονοποίηση του μυθιστορήματος, αλλά και η ιδιάζουσα ιδεολογία του περιοδικού αποτελούν ζητήματα που διερευνά η παρούσα μελέτη, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην ιδεολογικοποίηση της παιδικής ηλικίας.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: