28/3/14

ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ. ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ


Ανδρέας Λενακάκης
Πυργιώτισσα. Ονομάτων επίσκεψις

Ηράκλειο, Δήμος Ηρακλείου  - Βικελαία Βιβλιοθήκη 2013
557 σελ. με έγχρωμες εικόνες και χάρτες
ISBN 978-960-7970-60-2
Τιμή 18,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 16,20 €«...Για να μη μιλώ γενικευτικά, θα αναφερθώ στην Πυργιώτισσα, που είναι και η περιοχή μελέτης της παρούσας έρευνας. Η εντατικοποιήση της γεωργίας στην περιοχή και η μικρή τουριστική ανάπτυξη έστρεψε τους κατοίκους της επαρχίας σε διαφορετικές δράσεις. Οι απασχολούμενοι στη γεωργία συγκεντρώθηκαν στο Τυμπάκι, εγκαταλείποντας τα χωριά τους. Οι Καμάρες, η Γληγοριά, το Μαγαρικάρι, ο Καλοχωραφίτης, οι Κισσοί, το Λαγωλιό, το Κλήμα συρρικνώθηκαν πληθυσμιακά, καθώς έχασαν το οικονομικό ενδιαφέρον των κατοίκων τους. Η δεύτερης γενιάς Τυμπακιανοί –για να χρησιμοποιήσω όρο των Ελλήνων της αλλοδαπής- δεν έχουν ουσιαστική σχέση με το χωριό καταγωγής τους και αγνοούν εντελώς τα τοπωνύμια της γενέτειρας των γονιών τους. Εξάλλου και οι εναπομείναντες σ’ αυτά νεώτεροι κάτοικοι διασώζουν στη μνήμη τους μέρος μόνον των μικροτοπωνυμίων των χωριών τους, καθώς δεν έχουν περπατήσει στον χώρο, δεν ένοιωσαν την ανάγκη να τον προσδιορίσουν και να τον ονομάσουν και επομένως δεν τον γνωρίζουν, όπως οι παλιότερες γενιές. Η διαπίστωση αυτή αποτυπώνεται έντονα και στην καταγραφή μας. Όταν ο πληροφορητής είναι νέος, ο αριθμός των τοπωνυμίων που γνωρίζει είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό των τοπωνυμίων που γνωρίζει και χρησιμοποιεί ένας ηλικιωμένος της ίδιας περιοχής...».

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: