30/5/14

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

Συνταγματικά Κείμενα Ηγεμονίας Σάμου
   
Κείμενα: συλλογικό
Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Ν. Λαΐου
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 2013
534 σελ.
ISBN 978-960-6757-83-9
Τιμή 40,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 36,00 €
Ο τόμος συνιστά μελέτη των πολιτειακών θεσμών όπως αυτοί αναπτύχθηκαν στην Ηγεμονία Σάμου (1834-1912) με βάση τα παραχωρημένα από την Υψηλή Πύλη συνταγματικά κείμενα. Στην έκδοση των συνταγματικών και άλλων –σχετικών με την οργάνωση των θεσμών της Ηγεμονίας της Σάμου– κειμένων αποτυπώνεται η πολιτική διελκυστίνδα μεταξύ των φιλελεύθερων επιδιώξεων των Σαμίων και των ορίων που έθετε το οθωμανικό κράτος, σε μια εποχή εκσυγχρονιστικών πειραματισμών και μερικής φιλελευθεροποίησής του (Τανζιμάτ).

(πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: