12/9/14

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΟΜΟΣ 36

Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Τόμος 36

Κείμενα: συλλογικό
Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Pouradier Duteil-Λοϊζίδου
Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2013
400 σελ.
ISSN 1450-006X
Τιμή 16,80 €
/ στο βιβλιοπωλείο μας 15,12 €ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
XXXVI
2011-2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

E. MALAMUT, Chypre au XIIe siècle
J. RICHARD, Les étapes de la recherche historique sur Chypre à l´époque des Lusignan
B. IMHAUS, Le comté de Tripoli dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et le commanditaire de l’icône de Saint-Nicolas-du-Toit en Chypre
P.-V. CLAVERIE, Un siècle et demi de relations barcelono-chypriotes (1291-1435)
N. COUREAS, Latin priests in the notarial acts of Lamberto di Sambuceto (1296-1310)
P. W. EDBURY, The Last Lusignans (1432-1489): A Political History
 A. POURADIER DUTEIL – ΛΟΪΖΙΔΟΥ, Οι Μαρωνίτες της Κύπρου υπό οθωμανική κυριαρχία και γαλλική προστασία στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα
C. SCHABEL, A case of oral and documentary history: The saga of Mariu of Eptakomi, Cyprus, ca 1850, with letters from the file of Niven Kerr, british consul
Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ, Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Γυμνασίου Πεδουλά
W. MALLINSON, Greece and Cyprus in foreign office eyes: then is now
Θ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, Ανοιχτή γραμμή του περιφερειακού Ελληνισμού: Η λογοτεχνική επικοινωνία του Φοίβου Σταυρίδη από τη Λάρνακα με τον Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινό) στο Μάλμε της Σουηδίας
Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, Ένα παραδοσιακό παραμύθι της Κύπρου: Η Καγκιού


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: