18/9/14

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ειρήνη Ν. Θεοχαροπούλου
Οι τοιχογραφίες του ναού της Κοίμησης Θεοτόκου στην Επισκοπή Ευρυτανίας

Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 2014
431 σελ. με έγχρωμες και α/μ εικόνες
ISBN 978-960-8351-69-1
Τιμή 25,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 22,50 € 
«Η ενασχόληση με την επιμέλεια και την μελέτη της Συλλογής των Τοιχογραφιών στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει το μοναδικό τοιχογραφικό σύνολο του ναού της Κοίμησης Θεοτόκου Επισκοπής Ευρυτανίας με οδήγησε στην διερεύνηση, την επεξεργασία και διεξοδική μελέτη του υλικού.

Η υψηλή καλλιτεχνική στάθμη αυτού του σημαντικού συνόλου τριών στρωμάτων ζωγραφικής διακόσμησης, η αποτοίχιση των οποίων θεωρήθηκε επιβεβλημένη για την διάσωσή τους εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα σπάνιο απόκτημα για μουσειακή συλλογή, καθώς επίσης η έλλειψη συστηματικής μελέτης του, απετέλεσαν τα πρωταρχικά κίνητρα για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Η ανά χείρας μελέτη επιδιώκει την θεώρηση του συνόλου του μνημειακού διακόσμου και επιχειρεί να συμβάλει κατά το δυνατόν στην κατανόηση, την ερμηνεία και την κατάταξή του μεταξύ των άλλων μνημείων του ελλαδικού χώρου, σε χρονικές περιόδους από τις οποίες λιγοστά ανάλογα παραδείγματα έχουν διασωθεί.

Η αρχική αυτή μελέτη πήρε την μορφή ενδελεχούς, συστηματικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας κατέστη εφικτό να αποσαφηνισθούν ωρισμένες παρανοήσεις, να ταυτισθούν αδιάγνωστα σπαράγματα τοιχογραφιών, να αποδοθούν στις σωζόμενες παραστάσεις και να χρονολογηθούν, αποτελώντας σημαντικά νεώτερα στοιχεία της έρευνας, η οποία συνοδεύεται από αδημοσίευτες μέχρι σήμερα, πρωτότυπες σχεδιαστικές αποτυπώσεις του συντηρητή Φ. Ζαχαρίου και ανασυνθέσεις τους, ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το αρχείο του, καθώς επίσης νεώτερες έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφικές αποτυπώσεις, που προέρχονται από τα Ιστορικά και Φωτογραφικά Αρχεία του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου...».

Ειρήνη Ν. Θεοχαροπούλου
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: