18/12/14

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΨΗΣ. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαμόρφωση της πολιτικής του σκέψης. Ιδεολογικές αφετηρίες και επιλογές

Κείμενα: συλλογικό
Επιστημονική επιμέλεια: Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης
Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία / Χανιά, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» 2014
279 σελ.
ISBN 978-960-6757-91-4 / 978-960-9419-06-2
Τιμή 10,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 9,00 € 

Ο συλλογικός τόμος αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθούν η θεωρητική συγκρότηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι ιδεολογικές αντιλήψεις του, τα φιλοσοφικά ρεύματα που τον επηρέασαν από τη νεότητά του και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το ιδεολογικό οπλοστάσιο του πολιτικού Βενιζέλου θεμελιώνεται σε μια επεξεργασμένη ιδεολογική ταυτότητα, και στην ικανότητά του να συνδυάζει τις ποικίλες ιδεολογικές επιρροές, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στον ελληνικό χώρο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: