26/10/15

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (CORPUS) ΧΑΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝ ΤΗς ΚΡΗΤΗΣ

Δημήτριος Τσουγκαράκης, Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη
Σύνταγμα (Corpus) χαραγμάτων εκκλησιών και μονών της Κρήτης

Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2015
354 σελ. με έγχρωμες εικόνες και σχέδια
ISBN 978-960-404-296-8
Τιμή 26,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 20,80 €
«...Στο παρελθόν φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι κατέφευγαν στο να χαράξουν, να γράψουν, να απεκονίσουν κάτι σε μη αναμενόμενη επιφάνεια από έλλειψη άλλων κατάλληλων υλικών είτε ως βάσης είτε ως μέσου γραφής. Αυτό είναι προφανές κατά την αρχαιότητα, αλλά ισχύει επίσης και για τον Μεσαίωνα και τους νεώτερους χρόνους. Ένας τοίχος π.χ. μπορούσε να αντικαταστήσει το ακριβό και δυσεύρετο χαρτί, ή την ανάγκη κατασκευής μελάνης, προκειμένου να γραφεί μια ενθύμηση ή να εκφραστεί μια σκέψη, ένα αίσθημα κλπ. Έτσι, κατέληγε συχνά ένας τοίχος να είναι τόσο φορτωμένος με χαράγματα που και στο παρελθόν, όπως και σήμερα, προξενούσε έκπληξη στον θεατή...»

«...Τα χαράγματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση εκτείνονται χρονολογικά από τον 14ο μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα (1821). Από την περίοδο αυτή και μέχρι τις μέρες μας τα χαράγματα πολλαπλασιάζονται σε τέτοιο βαθμό που η καταγραφή και έκδοσή τους δεν θεωρήθηκε σκόπιμη. Δύο μόνο από τα σύγχρονα χαράγματα αυτά έχουν περιληφθεί κατ' εξαίρεση στο σύνταγμα των χαραγμάτων λόγω της ιστορικής τους σημασίας καθώς ανήκουν στα έτη 1940-1 και τη μάχη της Κρήτης και απαντούν στην εκκλησία του Αρχαγγέλου στα Καπετανιανά Μονοφατσίου και στον Άγιο Γεώργιο στο Βραχάσι. Συνολικά εκδίδονται 2.707 χαράγματα που έχουν συλλεγεί από 235 εκκλησίες και μονές από όλη την έκταση της Κρήτης...»

 (αποσπάσματα από την εισαγωγή του βιβλίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: