4/12/15

ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λαϊκά Παραμύθια της Θεσσαλίας
 

Τόμος πρώτος
Επιμέλεια: Β. Δ. Αναγνωστόπουλος
Εικονογράφηση: Γιάννης Κονταξής
Βόλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας 2014
508 σελ.
ISBN 978-960-9439-29-9
Τιμή 12,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 9,60 €
Από πολλαπλάσιο αριθμό παραμυθιών καταρτίστηκαν οι δύο τόμοι με τίτλο Λαϊκά Παραμύθια της Θεσσαλίας. Ο Πρώτος τόμος περιλαμβάνει τρία μέρη:
Πρώτο Μέρος: Τα καθαυτό παραμύθια (Μαγικά, Διηγηματικά, Θρησκευτικά)
Δεύτερο Μέρος: Μύθοι με ζώα
Τρίτο Μέρος: Ευτράπελες ιστορίες

[...] Τα παραμύθια και των δύο τόμων προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές περιοχές και γωνιές της Θεσσαλίας, τις ορεινές, τις πεδινές και νησιωτικές. Και μπορούν ο αναγνώστης και ο ερευνητής να διακρίνουν μια αφηγηματική και γλωσσική ποικιλία στην έκφραση, καθόσον οι παραμυθάδες είναι Αγραφιώτες, Καραγκούνηδες, Βλάχοι, Πηλιορείτες, Μικρασιάτες, νησιώτες, κ.ά. Μέσα στα παραμύθια της συλλογής ανακαλύπτουμε παλιότερες και νεότερες μορφές της θεσσαλικής κοινωνικής ζωής και αξίζουν, ως κιβωτός του λαϊκού πολιτισμού, να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να προστατευθούν από τη λήθη του χρόνου.

Κάθε παραμύθι συνοδεύεται από απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας, όπως το όνομα του αφηγητή, το όνομα του καταγραφέα (συλλογέα), ο τόπος καταγωγής, ο χρόνος καταγραφής. Τα πλεονεκτήματα του δίτομου αυτού έργου είναι : α. αποτελεί συλλογή λαϊκών παραμυθιών από όλη την Θεσσαλία, β. οι συλλογείς είναι εκπαιδευτικοί, σπουδαστές και φοιτητές, γ. οι αφηγητές και οι αφηγήτριες είναι Θεσσαλοί, δ. τα παραμύθια είναι ανέκδοτα, ε. πολλά παραμύθια είναι καταγραφές των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ζ. για πρώτη φορά καταρτίζεται ένα corpus Λαϊκών Αφηγητών Θεσσαλίας, η. οι Παραλλαγές των λαϊκών παραμυθιών δημοσιεύονται σε ιδιαίτερο τόμο, θ. σε κάθε παραμύθι δίνονται τα ιδιαίτερα στοιχεία ταυτότητας, ι. έχει ιδιαίτερη αξία για την παράδοση και τον πολιτισμό της Θεσσαλίας.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: