4/12/15

ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Λαϊκά Παραμύθια της Θεσσαλίας. Παραλλαγές

Τόμος δεύτερος
Επιμέλεια: Β. Δ. Αναγνωστόπουλος
Εικονογράφηση: Γιάννης Κονταξής
Βόλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας 2014
189 σελ.
ISBN 978-960-9439-30-5
Τιμή 8,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 6,40
Από πολλαπλάσιο αριθμό παραμυθιών καταρτίστηκαν οι δύο τόμοι με τίτλο Λαϊκά Παραμύθια της Θεσσαλίας. [...] Ο Δεύτερος τόμος περιλαμβάνει παραλλαγές των παραμυθιών του Πρώτου τόμου. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους ειδικούς (και όχι μόνο) να μελετήσουν τα θεσσαλικά παραμύθια και από άλλη σκοπιά, αρκετά ενδιαφέρουσα.

Τα παραμύθια και των δύο τόμων προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές περιοχές και γωνιές της Θεσσαλίας, τις ορεινές, τις πεδινές και νησιωτικές. Και μπορούν ο αναγνώστης και ο ερευνητής να διακρίνουν μια αφηγηματική και γλωσσική ποικιλία στην έκφραση, καθόσον οι παραμυθάδες είναι Αγραφιώτες, Καραγκούνηδες, Βλάχοι, Πηλιορείτες, Μικρασιάτες, νησιώτες, κ.ά. Μέσα στα παραμύθια της συλλογής ανακαλύπτουμε παλιότερες και νεότερες μορφές της θεσσαλικής κοινωνικής ζωής και αξίζουν, ως κιβωτός του λαϊκού πολιτισμού, να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να προστατευθούν από τη λήθη του χρόνου.Κάθε παραμύθι συνοδεύεται από απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας, όπως το όνομα του αφηγητή, το όνομα του καταγραφέα (συλλογέα), ο τόπος καταγωγής, ο χρόνος καταγραφής.

Τα πλεονεκτήματα του δίτομου αυτού έργου είναι : α. αποτελεί συλλογή λαϊκών παραμυθιών από όλη την Θεσσαλία, β. οι συλλογείς είναι εκπαιδευτικοί, σπουδαστές και φοιτητές, γ. οι αφηγητές και οι αφηγήτριες είναι Θεσσαλοί, δ. τα παραμύθια είναι ανέκδοτα, ε. πολλά παραμύθια είναι καταγραφές των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ζ. για πρώτη φορά καταρτίζεται ένα corpus Λαϊκών Αφηγητών Θεσσαλίας, η. οι Παραλλαγές των λαϊκών παραμυθιών δημοσιεύονται σε ιδιαίτερο τόμο, θ. σε κάθε παραμύθι δίνονται τα ιδιαίτερα στοιχεία ταυτότητας, ι. έχει ιδιαίτερη αξία για την παράδοση και τον πολιτισμό της Θεσσαλίας.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)Δεν υπάρχουν σχόλια: