9/7/16

ΝΑΟΥΣΑ 1906-1922

Εμμανουήλ Στ. Βαλσαμίδης
Νάουσα 1906-1922

Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 2015
350 σελ.
ISBN 978-618-82128-9-3

Τιμή 9,95 € / στο βιβλιοπωλείο μας 7,96 €«…Η έκδοση μοιράζεται σε δύο τόμους: ο πρώτος καλύπτει την περίοδο 1906-1912, έτος που ορίζει το τέλος της Τουρκοκρατίας και την απελευθέρωση της πόλης. Εν όψει της καταστάσεως αυτής η Δημογεροντία Νάουσας, σε περίοδο παρακμής των Οθωμανών και της προσπάθειας των Νεοτούρκων, λάμβανε σοβαρές αποφάσεις σκοπούσες στην καλύτερη , το δυνατόν διαχείριση των συμφερόντων της. Από την μελέτη του βιβλίου των Πρακτικών ο κ. Εμμ. Βαλσαμίδης ακολούθησε, και πολύ ορθώς, ειδολογική κατάταξη των αποφάσεων της Αντιπροσωπείας, δηλ. της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος, επικεφαλής της οποίας, κατά τα πατροπαράδοτα προνόμια του Γένους ήταν ο εκάστοτε μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης, και εν προκειμένω κατά την περίοδο αυτήν ο Απόστολος Χριστοδούλου (1906-1909), ο έπειτα Σερρών. Θα τον διαδεχθεί ο Λουκάς Πετρίδης.

Ο κ. Βαλσαμίδης κατέγραψε, με βάση αυτονοήτως τα Πρακτικά, και σχολίασε τα καθέκαστα των συνεδριάσεων που αφορούσαν την περιουσία της κοινότητας, τα εκπαιδευτήρια, τις δωρεές και τα κληροδοτήματα, τους ναούς, τις μονές, τα κοιμητήρια, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο μητροπολίτης Απόστολος από τους υπεναντίους , την βιομηχανία που άρχισε να εμφανίζεται στην πόλη, τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια, τα περιουσιακά των ναών, τις κοινοτικές έριδες με τις λαϊκές τάξεις, το «πούπουλο» αντιμαχόμενο τους πλούσιους τσορμπατζήδες…».

Αθ. Ε. Καραθανάσης
(από τον πρόλογο του βιβλίου)
Δεν υπάρχουν σχόλια: