17/10/16

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ 1. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Νικόλαος Γεωργαντζόγλου  
Πινδάρου Ολυμπιόνικος 1. Ερμηνευτικός Σχολιασμός

Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 2016 

419 σελ. 
ISBN 978-960-8351-75-2 
Τιμή € 19,90 € / στο βιβλιοπωλείο μας 15,92 €


Ο 1ος Ολυμπιόνικος υμνεί τη νίκην του  βασιλέως των Συρακουσών Ιέρωνος στην Ολυμπία το 476 π.Χ. σε αγώνα με ίππον ιπποδρομίας, κέλητα (κέλης, πβ λατ. celer). Το ίδιον έτος, την νίκη με την μεγαλύτερην αίγλη, αυτήν με τέθριππο άρμα, την κέρδισε ο Θήρων του Ακράγαντος, για την οποίαν ο Πίνδαρος συνέθεσε τον 2ο και τον 3ο Ολυμπιόνικο. Κανονικά λοιπόν οι δύο ύμνοι για τον Θήρωνα θα προηγούντο του 1ου Ολυμπιόνικου, σύμφωνα με την κατάταξη των Αλεξανδρινών εκδοτών (οι νίκες κατά σπουδαιότητα αγωνίσματος), αλλά ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος ετοποθέτησε τον 1ο Ολυμπιόνικο πρώτον στην συλλογή των Ολυμπιονίκων, διότι επαινούσε τον Ολυμπίας αγώνα ως φέρτερον των άλλων (Ολ. 1.7), και διότι ο Πέλοψ ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε και ενίκησε στην Ήλιδα εγκαθιδρύοντας το εφεξής κλέος/ […]  τᾶν Ολυμπιάδων (93-94).


(από το βιβλίο)Δεν υπάρχουν σχόλια: