13/10/16

ΒΑΒΔΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δημήτριος Αγγ. Παπάζης  
Βάβδος. Ιστορική και εκκλησιαστική μελέτη. Συμβολή στην ιστορία της Χαλκιδικής 
 
Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών / Εκδόσεις Κυριακίδη 2016 

471 σελ. με έγχρωμες εικόνες 
ISBN 978-960-599-056-5 
Τιμή € 15,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 12,00 € 


 
Η παρούσα έκδοση με θέμα την ιστορική και εκκλησιαστική μελέτη του Βάβδου αποτελεί μια πρώτη συστηματική προσπάθεια αξιοποίησης και συγκριτικής αξιολόγησης και της παραμικρής πληροφορίας, ώστε να αναδειχτεί η ιστορία και η εκκλησιαστική ζωή του. Διαρθρώνεται, όπως ο τίτλος υποδηλώνει, σε δύο μέρη˙ το πρώτο περιλαμβάνει δέκα επιμέρους ενότητες, στις οποίες αναπτύσσονται τα γενικά ιστορικά στοιχεία σχετικά με την ίδρυση, την πληθυσμιακή κατάσταση και την εθνική, κοινοτική, εκπαιδευτική, επαγγελματική-οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου και το δεύτερο περικλείει ισάριθμες με το πρώτο ενότητες, στις οποίες φωτίζεται η εκκλησιαστική ιστορία του.

(από την εισαγωγή του βιβλίου) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: