16/4/18

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Στέλιος Ανδρέου, Καλλιόπη Ευκλείδου
Η αρχαιολογία στη γραμμή του πυρός. Αρχαιότητες και αρχαιολογική έρευνα στη Μακεδονία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Σειρά: Η Θεσσαλονίκη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αρ. 14
Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2018
Σελίδες: 102, με έγχρωμες και α/μ εικόνες
Διαστάσεις: 16,5 x 23,5 εκ.
ISBN 978-960-12-2382-7
Τιμή: 11,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 8,80 €
«...Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται το πολύπλευρο και σημαντικό αρχαιολογικό έργο που πραγματοποιήθηκε στα χρόνια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή του Μακεδονικού Μετώπου, κυρίως μέσα από τη δραστηριότητα ειδικά οργανωμένων μονάδων της συμμαχικής στρατιάς επιφορτισμένων με τη συλλογή, καταγραφή και έκθεση αρχαιοτήτων που εντοπίζονταν είτε κατά τη διάρκεια των πολεμικών πρετοιμασιών είτε με τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών (ανασκαφικών, επιφανειακών και τοπογραφικών) στις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της Entente. Οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν την απαρχή της επιστημονικής μελέτης της προϊστορίας της Μακεδονίας, εμπλούτισαν ουσιαστικά τη γνώση των ιστορικών περιόδων και εγκαινίασαν μια ερευνητική παράδοση, την οποία υιοθέτησε η μετέπειτα αρχαιολογική και ιστορική έρευνα με στόχο τη συνολική διερεύνηση και διαχρονική αποτίμηση του τοπίου της ανθρώπινης δραστηριότητας στο παρελθόν.

Το ενδιαφέρον των συμμαχικών δυνάμεων για την ιστορία και τον υλικό πολιτισμό της περιοχής μέσα σε μία τόσο αιματοβαμμένη περίοδο, όπου η ανθρώπινη ζωή φαίνεται να μην είχε καμία αξία, είναι εντυπωσιακό. Την ίδια στιγμή, όμως, η μεταφορά αρχαιοτήτων στα μουσεία των χωρών των συμμαχικών δυνάμεων επέφερε τη διάσπαση αρχαιολογικών συνόλων και τη διακοπή της σχέσης τους με το πολιτισμικό και το φυσικό τους περιβάλλον. Έπρεπε να περάσουν εκατό χρόνια από την κήρυξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, για να ξεκινήσουν οι προσπάθειες να παρουσιαστούν οι αρχαιότητες αυτές στο επιστημονικό και ευρύ κοινό και να συνενωθούν, έστω και προσωρινά, στο πλαίσιο περιοδικών εκθέσεων στα μουσεία της Ελλάδας, της Αγγλίας και της Γαλλίας.» 

(από την εισαγωγή του βιβλίου)


Δεν υπάρχουν σχόλια: