4/9/10

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ/ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Michael Llewellyn Smith
Το όραμα της Ιωνίας

Μετάφραση: Λίνα Κάσδαγλη
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2009
679 σελ. , τιμή 28.26 €, έκπτωση 10%
Tελική τιμή 25.43


Tον Iανουάριο του 1915, λίγο μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Bρετανία προσέφερε στην Eλλάδα σημαντικά εδαφικά αντισταθμίσματα στη Mικρά Aσία προκειμένου να μπει η Eλλάδα στον πόλεμο στο πλευρό της Aντάντ. H πρόταση αυτή υπήρξε αφετηρία μιας διαδοχής γεγονότων που κατέληξαν στην τραγωδία του 1922, με την καταστροφή της ελληνικής Σμύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Mικράς Aσίας.

Tο βιβλίο περιγράφει την κατοχή της Σμύρνης και τον μικρασιατικό πόλεμο σε σχέση με την ελληνική Mεγάλη Iδέα και τις διαμάχες των Mεγάλων Δυνάμεων στη Mέση Aνατολή. Iχνηλατεί τις απαρχές του «οράματος της Iωνίας» του Eλευθερίου Bενιζέλου αλλά και της ιδέας που μοιράστηκε με τον Nτέιβιντ Λόυντ Tζωρτζ για μια αγγλοελληνική συνεννόηση στην ανατολική Mεσόγειο. H συναρπαστική αφήγηση ζωντανεύει τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική και την κοινωνία της νεότερης Eλλάδας.


Renée Hirschon
Κληρονόμοι της μικρασιατικής καταστροφής

Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2006
484 σελ., τιμή 23.42 €, έκπτωση 20%
Tελική τιμή 18.74

Στην ελληνική ιστορία, το 1922 αποτελεί ορόσημο. Η Μικρασιατική Καταστροφή σήμανε το τέλος του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και οδήγησε σε μια πρωτοφανή υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών ─μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης, με τους όρους της εποχής. Όπως προέβλεπε η Σύμβαση της Λωζάννης, που υπογράφτηκε τον Ιανουάριο του 1923, 350.000 μουσουλμάνοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στον ελλαδικό χώρο και πάνω από 1.000.000 ορθόδοξοι χριστιανοί ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αυξάνοντας τον πληθυσμό της χώρας κατά 25% μέσα σε δύο χρόνια.

Βασισμένη στην επιτόπια έρευνα της συγγραφέως αυτή η εθνογραφική μελέτη της Κοκκινιάς ─που ξεκίνησε ως προσφυγικός συνοικισμός για να γίνει μια αστική συνοικία του Πειραιά─ αποκαλύπτει ότι οι κάτοικοί της, πενήντα χρόνια μετά την εγκατάστασή τους, διατηρούσαν την αίσθηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους, μολονότι μιλούσαν την ίδια γλώσσα με τους "ντόπιους Έλληνες", είχαν την ίδια θρησκεία και το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο. Μέσα από την ανάλυση της διαδικασίας με την οποία δημιουργήθηκε και παγιώθηκε η αίσθηση της ξεχωριστής ταυτότητας, το βιβλίο εξετάζει την πολιτισμική συνέχεια και προσαρμογή, το ρόλο της μνήμης, τα σχήματα της κοινωνικής και της οικονομικής οργάνωσης, τη ζωή στη γειτονιά και τους ρόλους των φύλων, αλλά και την επίδραση των πολιτισμικών αξιών στο συμβολικό επίπεδο και στη χρήση του χώρου. Δημοσιευμένο το 1989, το βιβλίο αποτελεί την πρώτη εκτενή εθνογραφική μελέτη ενός αστικού χώρου στην Ευρώπη και παραμένει ένα από τα λίγα έργα που εξετάζουν εις βάθος μια προσφυγική κοινότητα.


Peter Robert Franke
Η Μικρά Ασία στους ρωμαϊκούς χρόνους

Μετάφραση: Γιάννης Τουράτσογλου
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2006
149 σελ. , τιμή 12.11 €, έκπτωση 20%
τελική τιμή 9.69


Στο βιβλίο αυτό απεικονίζονται και περιγράφονται 512 νομίσματα που έκοψαν οι πόλεις της Μικράς Ασίας στα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Τα νομίσματα αυτά απεικονίζουν με μοναδικό τρόπο, εντελώς διαφορετικό από ό,τι οι επιγραφές, οι πάπυροι ή οι φιλολογικές πηγές, τη ζωή όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των υπόλοιπων κατοίκων της περιοχής, βαθιά εξελληνισμένων στην πλειονότητά τους. Σ' αυτά δεν αποκαλύπτεται μόνον η κληρονομιά του παρελθόντος, αλλά αντικατοπτρίζεται και η απώλεια της πολιτικής ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των κατοίκων της Μικράς Ασίας, καθώς και ο περιορισμός της δραστηριότητάς τους σε καθαρά κοινοτικές υποθέσεις. Εξίσου εμφανής είναι και η ρωμαϊκή επικυριαρχία, η δυναμική παρουσία ορισμένων κατεξοχήν φιλελλήνων αυτοκρατόρων και η τελευταία αναλαμπή πολυάριθμων περιοχών.

Με τη συγκέντρωση και παράθεση των νομισμάτων επιχειρείται μια προσέγγιση στις θρησκευτικές δοξασίες και τα έθιμα του ελληνικού εκείνου κόσμου της Ανατολής και στις βαθμιαίες μεταβολές τους. Μολονότι τα μνημεία αυτά της ελληνικής τέχνης αποτελούν στο σύνολό τους μια ελάχιστα μελετημένη πηγή γνώσης, μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για το ρόλο της αυτοκρατορικής λατρείας ως συνδετικού κρίκου μέσα στο ρωμαϊκό imperium, για την επιβίωση αρχαίων μύθων, για τη σημασία ιστορικών γεγονότων και για την αδιάσπαστη δύναμη του ελληνισμού.


Σχετικές εκδόσεις άλλων ιδρυμάτων που μπορείτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο μας (επιλογή):

Η ελληνικότης των νομών Προύσης και Σμύρνης
Παντ. Μ. Κοντογιάννη. Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 1919 (ανατύπωση 2006), σελ. 224, τιμή 10.45 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 8.88

Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον Μεσαίωνα
Κωνσταντίνος Ι. Άμαντος. Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 1919 (ανατύπωση 2005), σελ. 144, τιμή 10.45 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 8.88

Χριστιανικά μνημεία της Μικράς Ασίας
Γεώργιος Α. Σωτηρίου. Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 1920 (Ανατύπωση 2006), σελ. 118, τιμή 10.45 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 8.88

Γεωγραφία της Μικράς Ασίας
Παντ. Μ. Κοντογιάννης. Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων 1921 (Ανατύπωση 2000), σελ. 453, τιμή 10.45 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 8.88

Η Αττική Γη υποδέχεται τους πρόσφυγες το `22. Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Καραπάνου. Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2006, σελ. 193, τιμή 12.00 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 10.20

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνίες)
Επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης και Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης. Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Ε. Ι. Ε. 2007, σελ. 557, τιμή 35.00 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 29.75

Η Μικρά Ασία των θεμάτων
Β. Βλυσίδου – Ε. Κουντούρα – Σ. Λαμπάκης – Τ. Λούγγης – Α. Σαββίδης. Αθήνα, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Ε. Ι. Ε. 1998, σελ. 537, τιμή 44.00 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 37.40

Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821
Τάκης Α. Σαλκιτζόγλου. Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 2010, σελ. 318, τιμή 18.00 €, έκπτωση 10%, τελική τιμή 16.20

Πέρα από την καταστροφή
Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Τζεδόπουλος. Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 2007, σελ. 190, τιμή 10.00 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 8.50

Η Σύλλη του Ικονίου
Τάκης Α. Σαλκιτζόγλου. Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 2005, σελ. 189, τιμή 15.00 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 12.75

Ιωνία-Μάνα
Άννα Λαμπρινού-Χρηστοπούλου
Νέα Ιωνία-Κόρη
Ρέα Χρηστοπούλου-Ποταμίτη. Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 2007, σελ. 278, τιμή 15.00 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 12.75

Πριήνη
Επιμέλεια Έκδοσης: Θανάσης Κωνσταντόπουλος. Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 2000, σελ. 219, τιμή 47.00 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 39.95

Ιστορία της Πέργης
Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελλος Ι. Γαλάνης. Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 2003, σελ. 262, τιμή 42.00 €, έκπτωση 15%, τελική τιμή 35.70

Η Μικρασιατική Εκστρατεία
Νικόλαος Μέρτζος. Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 2008, σελ. 198, τιμή 45.00 €, έκπτωση 10%, τελική τιμή 40.50

Δεν υπάρχουν σχόλια: