20/8/11

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ

Διονυσίου Σολωμού
Αυτόγραφα Έργα

Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη
Επιμέλεια: Λίνου Πολίτη
 
Eξήντα χρόνια μετά τη διατύπωσή του και τριάντα τέσσερα μετά την πραγματοποίησή του, το αίτημα του Λίνου Πολίτη για μια πανομοιότυπη παλαιογραφική ή διπλωματική έκδοση των χειρογράφων του Σολωμού είναι πια δικαιωμένο στη συνείδηση της επιστημονικής κοινότητας.

H ανάγκη να ανατυπωθεί η αρχική έκδοση του 1964 έγινε επιτακτική στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν τα Aυτόγραφα έργα είχαν γίνει πλέον δυσεύρετα. Για το σκοπό αυτόν συνεργάστηκαν το Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης και το Eλληνικό Kέντρο Bιβλίου. Aπό τη στοργική αλλά αυθαίρετη σύνθεση του Πολυλά στα Eυρισκόμενα αποσπάσματα και σχεδιάσματα του Σολωμού (1859) έως την πρώτη συγκέντρωση και έκδοση των Aυτογράφων Έργων από τον Λίνο Πολίτη, έφτασε στις μέρες μας ένα πλούσιο αθησαύριστο υλικό, τοποθετημένο στη σωστή του θέση, επιτρέποντας έτσι συσχετίσεις, χρονολογήσεις, σχεδιασμούς. H νέα έκδοση, που άρχισε το 1998, παρακολουθεί την κατάταξη των σολωμικών χειρογράφων σε 15 ενότητες από τον Λίνο Πολίτη, δεν διατηρεί όμως τη συνέκδοση των ενοτήτων στον ίδιο τόμο. Έτσι προέκυψαν δύο αυτοτελή σώματα: ένα με τις φωτοτυπίες και ένα με την τυπογραφική μεταγραφή. H έρευνα που αναπτύχθηκε μετά το 1964 οδήγησε σε βελτιώσεις στην ανάγνωση, οι οποίες συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έκδοση. Aντίθετα, οι φωτοτυπίες ανατυπώθηκαν από την πρώτη έκδοση, γιατί με το πέρασμα του χρόνου τα χειρόγραφα έχουν φθαρεί σημαντικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Νεανικό τετράδιο (1820-1828)

Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Κατερίνας Τικτοπούλου
Τεύχος Α , 107 σελ., φωτοτυπίες
Τεύχος Β , 121 σελ., τυπογραφική μεταγραφή
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1999
Τιμή 35,67 €, στο βιβλιοπωλείο μας 28,53 €

Περιλαμβάνει τα έργα: Λάμπρος, αποσπάσματα του Διαλόγου, Εις Μάρκο Μπότσαρη, Μετάφραση Ιλιάδας, νεανικά, ιταλικά κ.ά.

*
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Δεύτερο τετράδιο νεανικό

Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Μαρίας Πολίτη
Τεύχος Α , 41 σελ., φωτοτυπίες
Τεύχος Β , 53 σελ., τυπογραφική μεταγραφή
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1999
Τιμή 25,47 € / στο βιβλιοπωλείο μας 20.37 €

Περιλαμβάνει τα έργα: Τρελή μάνα, Ωδή εις τη Σελήνη, σημειώσεις διάφορες ιταλικές κ.ά.


*
EΝΟΤΗΤΑ 3
Eις τον θάνατον του Λορδ Mπάιρον

Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη,
Αρχαιότερο χειρόγραφο (Zακύνθου αρ. 10)
Eπιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Kατερίνα Tικτοπούλου
Tεύχος A΄, 82 σελ., φωτοτυπίες
Tεύχος B΄, 91 σελ., τυπογραφική μεταγραφή
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2002
Τιμή 32,61 € / στο βιβλιοπωλείο μας 26.08 €


*
EΝΟΤΗΤΑ 4
Eις τον θάνατον του Λορδ Mπάιρον

Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη,
Νεότερο χειρόγραφο θεωρημένο
(Εθνικής Βιβλιοθήκης Φ. 92)
Eπιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Kατερίνα Tικτοπούλου
Tεύχος A΄, 57 σελ., φωτοτυπίες
Tεύχος B΄, 67 σελ., τυπογραφική μεταγραφή
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2003
Τιμή 32,61 € / στο βιβλιοπωλείο μας 26.08 €

*
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Η γυναίκα της Ζάκυθος

Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Ελένη Τσαντσάνογλου
Τεύχος Α , 53 σελ., φωτοτυπίες
Τεύχος Β , 63 σελ.
Αθήνα Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1998
Τιμή 25,47 € / στο βιβλιοπωλείο μας 20.37 €

*
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Τετράδιο Ετών 1829-1833, Ωδή στον Λόρδ Μπάιρον

Επιμέλεια: Κατερίνας Τικτοπούλου
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2005
Τιμή 35,67€ / στο βιβλιοπωλείο μας 28.53 €


*
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Τρίχα, Κρητικός κ.ά. (Ζακύνθου αρ. 11)

Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης: Ελένη Τσαντσάνογλου
Τεύχος Α΄, Φωτοτυπίες, Επιμέλεια: Λίνου Πολίτη
Τεύχος Β΄, Τυπογραφική Μεταγραφή,
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2009
Τιμή: 40,77 € / στο βιβλιοπωλείο μας 36.69 €

*
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8 ∙ 9 ∙ 10
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Β΄Σχεδίασμα - Γ΄ Σχεδίασμα - Στοχασμοί

Επιμέλεια: Λίνος Πολίτης
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη / Επιμέλεια: Κατερίνα Τικτοπούλου
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2011
Τιμή: 90,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 81.00 €

***

Μαρία Γ. Ανδρουλάκη-Σακαρέλλου
Η ελιά στον πολιτισμό της Ρόδου

Εισαγωγή-Επιστημονική Επιμέλεια: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών / Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 2010
93 σελ. με έγχρωμες εικόνες
Τιμή: 20,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 18.00 €

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών προχώρησε στην έκδοση ενός δίτομου έργου για την ελιά και το λάδι στη νέα σειρά εκδόσεων του Κέντρου, που θα έχει ως θέμα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση θεματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών οι οποίες, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και την ύλη του σχολείου και βασισμένες στο πλούσιο αρχειακό υλικό του και την εμπειρία των ερευνητών του, σε συνεργασία με μάχιμους εκπαιδευτικούς, θα αναπληρώσουν, όπως υποστηρίζει η Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, τις βιωματικές μέχρι πρόσφατα γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών στα σχετικά θέματα. Έτσι με την έκδοση του δίτομου έργου για την ελιά το Κέντρο Λαογραφίας απευθύνεται στον εκπαιδευτικό κόσμο (μαθητές και διδάσκοντες) και αποβλέπει στην ενημέρωση των νέων πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της παρουσίας της ελιάς και του λαδιού στον ελληνικό πολιτισμό, σε μία προσπάθεια να τους μεταδώσει πληροφορίες, των οποίων η βιωματική γνώση έχει ατονήσει.

Ο πρώτος τόμος εστιάζοντας στο νησί της Ρόδου προσεγγίζει το θέμα μέσα από μία ποικιλία μαρτυριών των κατοίκων του νησιού. Ο αφηγηματικός λόγος του βιβλίου κινείται σε δύο άξονες, τον εθιμικό, όπου αναφέρονται πληροφορίες για την παρουσία της ελιάς και του λαδιού σε ολόκληρο το εύρος της ανθρώπινης ζωής (θρησκευτική πίστη, κύκλος της ζωής, λαϊκή ιατρική, διατροφή, οικονομία, προφορική λογοτεχνία κ.λπ. ) και τον τεχνολογικό, που καλύπτει όλα τα ζητήματα καλλιέργειας της ελιάς και εξαγωγής του λαδιού από τις ελιές, με αναφορά σε όλους τους τύπους των ελαιοτριβείων που απαντώνται στη Ρόδο. Η ύλη του βιβλίου αυτού μπορεί να δώσει ιδέες στους μαθητές και να τους εξοπλίσει με τις γνώσεις που είναι απαραίτητες, ώστε με την καθοδήγηση των δασκάλων τους να επιλέξουν έναν τομέα και να τον εμπλουτίσουν προχωρώντας σε μία δική τους προσέγγιση στο θέμα της ελιάς και του λαδιού.

***

Λουΐζα Καραπιδάκη
Μαθαίνω για την ελιά και το λάδι

Πρόλογος - Επιστημονική Επιμέλεια: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών / Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 2010
111 σελ. με έγχρωμες εικόνες
Τιμή: 20,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 18.00 €


Πρόκειται για τον δεύτερο τόμο της νέας σειράς εκδόσεων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για την ελιά και το λάδι, ο οποίος περιέχει εκπαιδευτικές προτάσεις και φιλοδοξεί στη μεταβίβαση πολιτισμικών στοιχείων μέσω της διδασκαλίας. Το περιεχόμενο του βιβλίου κινείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο προσεγγίζονται όλες οι πιθανές εκφάνσεις της ελιάς με υλικό που συνδέει την ελιά με τη μυθολογία, την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη διατροφή, τους ποικίλους συμβολισμούς της κ.λπ. Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο προσιτό στους μαθητές και πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εφοδιάζονται με έτοιμες και τεκμηριωμένες πληροφορίες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και προτάσεις που τους παρέχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με την ηλικία των μαθητών τους, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της τάξης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο η συγγραφέας προσαρμόζει τις προτάσεις της στο περιεχόμενο του πρώτου τόμου, που αναφέρεται στη Ρόδο. Αυτή η πτυχή του βιβλίου που συμπυκνώνει τους σκοπούς της δίτομης έκδοσης παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αυτενεργούν, ώστε, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία τους ανάλογα, να παρακινούν τους μαθητές τους να μελετούν από μόνοι τους πτυχές του λαϊκού πολιτισμού της ιδιαίτερής τους πατρίδας.
 ***

Κωστής Παλαμάς
Πρακτικά Ημερίδας
Ακαδημία Αθηνών 16 Δεκεμβρίου 2009

Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών / Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 2011
116 σελ. με ασπρόμαυρες φωτογραφίες
Τιμή: 10,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 9.00 €

***

 
Ευάγγελος Θ. Καραμανές
Οργάνωση του χώρου, τεχνικές και τοπική ταυτότητα στα Κοπατσαροχώρια των Γρεβενών

Επιμέλεια: Παναγιώτης Ι. Καμηλάκης
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών / Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (αρ. 25) 2011
429 σελ. με έγχρωμες φωτογραφίες
Τιμή: 20,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 18.00 €

***

Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Ηλίας Αρναούτογλου,
Ιωάννης Χατζάκης
Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου
Τα Ελληνικά Κείμενα
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 63

Εισαγωγή - Επιστημονική Επιμέλεια: Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2011
726 σελ., τιμή: 30,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 27.00 €


***

Θανάσης Βαλτινός, Νάσος Βαγενάς, Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Ντίνος Σιώτης
Για τον Έντμουντ Κήλυ
Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Τιμής Ένεκεν – 4

Υπεύθυνος σειράς: Δημήτρης Αρβανιτάκης
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη 2011
149 σελ., τιμή: 6,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 5,40 €


***

Γεώργιος Αριστείδη Τζίτζικας
Ελευθερία και δόξα / Απομνημονεύματα
1939-1945

Φιλολογική επιμέλεια και διόρθωση: Μαρία Σωρού
Εκδοτική φροντίδα: Κλαίρη Μιτσοτάκη
Ηράκλειο, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 2011
230 σελ., τιμή: 15,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 13,50 €


Δεν υπάρχουν σχόλια: