13/6/14

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας και της Αποδοτικότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Κείμενα: συλλογικό
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2013
366 σελ.
ISBN 978-960-404-264-7
Τιμή 20,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 18,00 €
«Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας  της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση προτάσεων λειτουργικής και δομικής αναδιοργάνωσης των επιμέρους δημόσιων οργανισμών. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων συλλέγονται και αξιοποιούνται πρωτογενή δεδομένα, τα οποία προέρχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία των δεδομένων της πρωτογενούς έρευνας θα αποτελέσουν την αφετηρία: Πρώτον για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης των πολιτών από τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα και από την ποιότητα των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών. Δεύτερον για τη διαμόρφωση προτάσεων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας τόσο των υπό ανάλυση κέντρων (ΚΕΠ) της Δημόσιας Διοίκησης όσο και του συνόλου των Δημόσιων Οργανισμών...».

(από την εισαγωγή του βιβλίου)


Δεν υπάρχουν σχόλια: