18/6/14

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1928-2008

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος
Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος 1928-2008. Από τράπεζα του κράτους εγγυήτρια της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

526 σελ. με έγχρωμες και α/μ εικόνες (η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο)
Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος / Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης 2014
ISBN 978-960-7032-61-4

&

Το χρονικό της μεγάλης κρίσης. Η Τράπεζα της Ελλάδος 2008-2013. Δημόσιες παρεμβάσεις και θεσμικές δράσεις για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την υπέρβαση της κρίσης

Κείμενα: συλλογικό
Πρόλογος: Γεώργιος Προβόπουλος
249 σελ. με έγχρωμες εικόνες (η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο)
Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος / Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης 2014
ISBN 978-960-7032-63-8
Τιμή 28,00 € (το set) / στο βιβλιοπωλείο μας 25,20 €



Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξιστορήσει αναλυτικά τις προσπάθειες της Τράπεζας της Ελλάδος για επίτευξη νομισματικής ισορροπίας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης οικονομίας της Ελλάδος από το 1928 έως το 2008. Απώτερος στόχος της είναι η παρακολούθηση της ιστορίας της Τράπεζας κατά την εν λόγω περίοδο και η μέσω αυτής ανάδειξη των σημαντικότερων σταθμών στην εξέλιξη της οικονομικής ιστορίας και του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδος.

Η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο που περιλαμβάνει όλες τις Εκθέσεις του Διοικητή που αφορούν τα έτη 1928-2008 και υποβλήθηκαν σε ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Τράπεζας.

(από το οπισθόφυλλο του πρώτου τόμου)

 &



Το Χρονικό της μεγάλης κρίσης διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο καλύπτεται η περίοδος 2000-2009 και αναδεικνύονται οι προειδοποιήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την επερχόμενη κρίση. Στο δεύτερο μέρος, που αφορά την κρίσιμη τετραετία 2010-2013, αναλύονται οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στο διεθνές περιβάλλον και καταγράφονται οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι θεσμικές ενέργειες της Τράπεζας για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την υπέρβαση της κρίσης, καθώς και η συμβολή της στη δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο που περιλαμβάνει, για τα έτη 2008-2013, τις ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητή προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και τις Εκθέσεις και Ενδιάμεσες Εκθέσεις Νομισματικής Πολιτικής.

(από το οπισθόφυλλο του δεύτερου τόμου)







Δεν υπάρχουν σχόλια: