27/7/10

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ

Γρηγόρης Γκιζέλης
Το πελατειακό σύστημα
η ελληνική γραφειοκρατία
και οι παράγοντες διαμόρφωσης
της ελληνικής ιδιαιτερότητας

Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2009
125 σελ., τιμή 5.00 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 4.50

Το πελατειακό σύστημα, η δυσλειτουργία της κρατικής γραφειοκρατίας, η διαφθορά εργαζομένων σε τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, είναι φαινόμενα που παρατηρούνται και σε άλλες χώρες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. Τα περιβάλλοντα όμως στα οποία αυτά εμφανίζονται και οι συνθήκες που τα καλλιεργούν διαφέρουν σε πολλά σημεία από τα αντίστοιχα της ελληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτό επιβάλλεται η εφαρμογή διαφορετικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων ή η προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα, ώστε να κατανοηθούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον ελληνικό οικότυπο και να χρησιμοποιηθούν πολιτικές που θα μεταβάλλουν τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούν αυτή τη νοσηρή κατάσταση.

Χαράλαμπος Μπούρας
Τρόποι εργασίας των βυζαντινών
αρχιτεκτόνων και αρχιμαστόρων
ΜΝΗΜΗ ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Ακαδημία Αθηνών, 4 Μαρτίου 2008


Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2010
40 σελ., τιμή 10.00 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 9.00

«Αν οι υπεύθυνοι της ανεγέρσεως κτηρίων κατά τον Μεσαίωνα πρέπει να λέγονται αρχιτέκτονες ή αρχιμάστορες έχει συζητηθεί από τότε που άρχισε να αναλύεται και να σχολιάζεται η μεσαιωνική αρχιτεκτονική έως σήμερα. Ο όρος αρχιτέκτων, όπως είναι γνωστός στον αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο ή στην Αναγέννηση και μετά, δεν φαίνεται κατάλληλος για τις τρέχουσες περιπτώσεις κατά τον Μεσαίωνα, τόσο στην Δύση όσο και στο μέσο και ύστερο Βυζάντιο.

[…] Στην πραγματικότητα κατά το μέσο και ύστερο Βυζάντιο συνυπήρχαν ασχολούμενοι με την ανέγερση κτηρίων, τους οποίους μπορούμε να τους αποκαλούμε αρχιτέκτονες, και άλλοι που ήταν μαστόροι ή και αρχιμάστορες. Τον διαχωρισμό αυτόν μπορούμε να τον κάνουμε σήμερα κρίνοντας τα έργα τους, ενώ τότε δεν υπήρχε. Και οι μεν και οι δε ήσαν ουσιαστικώς ανώνυμοι και κατά τύχη γνωρίζουμε είκοσι ή τριάντα ονόματα, ενώ άλλα, αυτών που άφησαν αριστουργήματα, λησμονήθηκαν.

[…] Ως προς τους τρόπους εργασίας, δηλαδή αυτούς που συνήθως αποκαλούνται «παραγωγή της αρχιτεκτονικής», η ουσία της διαφοροποιήσεως βρίσκεται στον σχεδιασμό. Αυτοί που θα τους αποκαλούσαμε αρχιτέκτονες ήταν σε θέση να σχεδιάσουν σύνθετα και πρωτότυπα κτήρια, ενώ οι μάστορες και οι αρχιμάστορες επαναλάμβαναν τα γνωστά, ακολουθώντας την πείρα τους ή τις υποδείξεις του εργοδότη τους. Όπως πάντοτε, έτσι και στο Βυζάντιο, μια επικράτεια εκτεταμένη και μακροχρόνια, συνυπήρχαν οι μεν και οι δε όταν παρουσιάζονταν ευκαιρίες για οικοδομική δραστηριότητα…»

(απόσπασμα από το βιβλίο)

ΑΓΚΥΡΑ, τεύχος 3
Δελτίο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης

Επιστημονική επιμέλεια: Δημήτρης Ι. Κυρτάτας
Άνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη 2010
248 σελ., τιμή 21.10 €, έκπτωση 10%
Τελική τιμή 18.99

Στην περιοδική έκδοση Άγκυρα περιλαμβάνονται κείμενα των:
● Νικολάου Δ. Πετρόχειλου, Μνήμη θανάτου στην αρχαία Άνδρο.
● Μαρίνας Κουμανούδη, Οι Λατίνοι στο Αιγαίο μετά το 1204: Αλληλεξαρτήσεις και διαπλεκόμενα συμφέροντα.
● Ελένης Δεληγιάννη-Δώρη και Μάριου Μιχαηλίδη, Νεότερα από τις ανασκαφές στο Επάνω Κάστρο της Άνδρου το 2008.
● Ben J. Slot, Τα λιμάνια και η ναυτιλία της Άνδρου: 15ος-18ος αιώνας.
● Μάρκου Φώσκολου, Ανδριακά έγγραφα του 16ου-18ου αιώνα: Ο φάκελος 23 του Αρχείου της Μονής Αγίας Άνδρου.
● Δημήτρη Ι. Κυρτάτα, Η Παναγία η Κούμουλος και οι ενορίες των Μενήτων: Από τις πρώτες μαρτυρίες έως το 1821.
Η εργογραφία του Δημητρίου Ι. Πολέμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: