19/4/14

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: προϋποθέσεις μαζικής διείσδυσης στην ηλεκτροπαραγωγή  

Κείμενα: συλλογικό  
Επιμέλεια: Λουκάς Γ. Χριστοφόρου
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2014
298 σελ. με έγχρωμες εικόνες
ISBN 978-960-404-281-4
Τιμή 35,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 31,50 €
Πρόκειται για τον τόμο των πρακτικών της Ημερίδας με θέμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Προϋποθέσεις μαζικής διείσδυσης στην ηλεκτροπαραγωγή που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών και πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2013 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η σε βάθος συζήτηση των ερευνών, μελετών, τεχνολογιών και των δυνατοτήτων μαζικής διείσδυσης της ανανεώσιμης ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδος. Έμφαση δόθηκε στις εξής τρεις βασικές ενότητες:

1. Αύξηση διαθεσιμότητας στην ηλεκτροπαραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Επιπτώσεις μαζικής διείσδυσης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα.
3. Επιπτώσεις μαζικής διείσδυσης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα διανομής και διαχείριση ζήτησης.

Στην Ημερίδα μετείχαν Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές του ΕΜΠ και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες, ειδικοί σε θέματα ενέργειας και υψηλόβαθμα στελέχη από τις Διοικήσεις και Διευθύνσεις του ΙΟΒΕ, της ΔΕΗ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Περιφερειακής Ομάδας για τη Ν.Α. Ευρώπη του European Network of Transmission System Operators for Electricity.

(πηγή: Ακαδημία Αθηνών)

Δεν υπάρχουν σχόλια: