22/4/14

ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού
 

Κείμενα: συλλογικό
Επιστημονική επιμέλεια: Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Χαρίτων Καρανάσιος, 

Matthias Kappler, Χαράλαμπος Χοτζάκογλου
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2013
556 σελ. με έγχρωμες και α/μ εικόνες
ISBN 978-960-404-271-5
Τιμή 32,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 28,80 €«Τα φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα, ανώνυμα ή επώνυμα ποιήματα και άσματα, αποτελούν οπωσδήποτε το πιο δημοφιλές και ενδεχομένως το μεγαλύτερο κομμάτι της νεοελληνικής λογοτεχνίας της εποχής του Διαφωτισμού. Παρότι από το 1790 και εξής πολλά από αυτά δημοσιεύτηκαν είτε αυτόνομα είτε ενσωματωμένα σε άλλα κείμενα, ή συμπεριλήφθηκαν σε έντυπες ανθολογίες, η πλειονότητα τους παραδίδεται σε χειρόγραφη μορφή. Περιέχονται στις γνωστές ‹‹μισμαγιές››, ‹‹μισμαγιά›› ή ‹‹καταστιχάκια››, χειρόγραφες συλλογές του 18ου και 19ου αι. με σύμμικτο, συνήθως, περιεχόμενο. Ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων χειρογράφων, περί τα 50, απόκεινται σήμερα σε ελληνικές και ρουμάνικες βιβλιοθήκες· πλην δύο περιπτώσεων, το υλικό των χειρόγραφων συλλογών είναι ανέκδοτο.

[…] Ο ανά χείρας τόμος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να αποτιμηθούν συνολικά τα αποτελέσματα της προγενέστερης έρευνας για τα φαναριώτικα στιχουργήματα, να συγκροτηθεί ένας συστηματικός ερμηνευτικός διάλογος και να ανακαθοριστούν τα ερευνητικά ζητούμενα. Αποτελεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα είδος αναστοχαστικού σταθμού μετά από μία πορεία τριών δεκαετιών, η οποία, εκτός από πολλά άρθρα και κάποιες φιλολογικές εκδόσεις, περιλαμβάνει δύο επιστημονικές συναντήσεις…»

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: