4/4/14

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τεχνολογία & πληροφορική στον χώρο του πολιτισμού. Εφαρμογές στην βυζαντινή εικόνα 

Κείμενα: συλλογικό
Επιμέλεια: Νικόλαος Ε. Μυρίδης
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2013
288 σελ. με έγχρωμες και α/μ εικόνες
ISBN 978-960-8396-78-4
Τιμή 28,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 25,20 € Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που καταγράφει οπτικές και επιστημονικούς χώρους που αποτυπώνουν τη μελέτη της βυζαντινής εικόνας. Συγκεκριμένα, στον τόμο παρουσιάζονται επιστημονικές εισηγήσεις 15 συγγραφέων-καθηγητών του Α.Π.Θ. και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας από τους τομείς της Πληροφορικής, της Επεξεργασίας Εικόνας, του Πληροφοριακού Περιεχομένου, της Φυσικής-Φυσικοχημείας, της Θεολογίας, της τεχνολογίας Lasers, της Ιατρικής και της Χαρτογραφίας.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχερείται μία ανάλυση στους μηχανισμούς αναγνώρισης και αποτίμησης της βυζαντινής εικόνας υπό το πρίσμα της επιστήμης και ιδιαίτερα της πληροφορικής με την παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων αναλύσεων των μεγεθών, των τεχνικών απεικόνισης και των ιστογραμμάτων των έγχρωμων εικόνων. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζονται τεχνικές ανάλυσης των υλικών, φασματοσκοπικές τεχνικές διαχωρισμού και οπτικής παρατήρησης με την παρουσίαση μελετών που ερευνήθηκαν στο Εργαστήριο Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας και Θερμικής Ανάλυσης, του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία επιστημόνων και συντηρητών. Παράλληλα παρουσιάζονται οι εφαρμογές λέιζερ στη χημική ανάλυση, τη δομική διάγνωση και τον καθαρισμό ζωγραφικών έργων βυζαντινής περιόδου στο πλαίσιο συντήρησης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

(πηγή: εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: