11/4/16

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μαρία Αλεξάνδρου
Εισαγωγή στη Βυζαντινή μουσική

«Βιβλιοθήκη μουσικολογίας» 5. Διεύθυνση: Δημήτριος Γιάννου
Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2016
427 σελ. με έγχρωμες εικόνες και CD
ISBN 978-960-12-2230-1
Τιμή 60,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 48,00 €
Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να έρθει σε μια πρώτη επιστημονική επαφή με το βυζαντινό και μεταβυζαντινό μουσικό πολιτισμό. Σκοπό έχει να βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει με ευχάριστο τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, σταθερές βασικές γνώσεις πάνω στους κυριότερους θεματικούς κύκλους της Βυζαντινής Μουσικολογίας. Προκειμένου η έκδοση να είναι προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους, η μελέτη της δεν προϋποθέτει γνώσεις της βυζαντινής παρασημαντικής. Ωστόσο συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα ποιητικά κείμενα, αλλά και τα μουσικά κείμενα των κομματιών που παρουσιάζονται. Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται στους εξής θεματικούς κύκλους, προσκαλώντας τους αναγνώστες στη συνδυαστική μελέτη: 1. Βυζαντινός πολιτισμός. 2. Βυζαντινή μουσικολογία. 3. Ο χωροχρόνος της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής. 4. Στοιχεία υμνολογίας. 5. Μουσική θεωρία στο Βυζάντιο, η οκταηχία και η βυζαντινή παρασημαντική. 6. Η βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη εκκλησιαστική μελοποίηση. 7. Περί της κοσμικής μουσικής της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Η έκδοση περιλαμβάνει διάφορα βοηθητικά στοιχεία προς αξιοποίηση από τον σπουδαστή για συνδυαστική μελέτη ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισής του: Α΄ Περιλήψεις. Β΄ Επιλογή πηγών. Γ΄ Κατάλογος μουσικών παραδειγμάτων. Δ΄ Εξειδικευμένες μελέτες πηγών. Ε΄ Μνημοτεχνικές έγχρωμες καρτέλες (CD). ΣΤ΄ Επιστημονική συνέπεια και δεοντολογία – Ασκήσεις επιστημονικής συγγραφής. Ζ΄ Συνοπτικός ιστορικός πίνακας. Η΄ Τεκμηρίωση εικόνων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: