28/4/16

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Roberta Sassatelli
Καταναλωτική κουλτούρα. Ιστορία, θεωρία και πολιτική

Μετάφραση: Δημήτρης Λάλλας
Επιμέλεια: Βασίλης Τομανάς
298 σελ.
ISBN 978-960-9488-88-4
Τιμή 15,90 € / στο βιβλιοπωλείο μας 12,72 €
Οι τρόποι οργάνωσης, νοηματοδότησης και κατανόησης των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και των αντικειμένων συνιστούν την ιδιαιτερότητα της καταναλωτικής κουλτούρας. Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τις ομιλίες και τους θεσμούς που διαμεσολαβούν τις σχέσεις αυτές, καθώς και τις κοινωνικές πρακτικές που διαπραγματεύονται έμπρακτα και (ανα)παράγουν το νόημα αυτών των σχέσεων με τα αντικείμενα / εμπορεύματα.

Ποιοι υλικοί, θεσμικοί και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί συνέβαλαν στην ανάπτυξη της καταναλωτικής κουλτούρας και κοινωνίας στον Δυτικό κόσμο κατά τους νεότερους χρόνους; Ποιες είναι οι επιστημονικές (οικονομικές, κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές) θεωρήσεις της κατανάλωσης και τα πορτραίτα του δρώντα καταναλωτή; Είναι η κατανάλωση αποκλειστικά μια δραστηριότητα που μεγιστοποιεί την ατομική ωφέλεια ή μπορεί να υποστηρίζεται και από άλλες λογικές (θεσιακή, σχεσιακή, κανονιστική, τελετουργική, ηδονιστική); Ποια είναι η δυναμική και τα όρια των κυρίαρχων πολιτισμικών αναπαραστάσεων της κατανάλωσης; Ποιες είναι οι δυνατότητες και τα όρια των πρακτικών ιδιοποίησης / αποεμπορευματοποίησης; Ποια είναι η κρισιμότητα των χωρικών και χρονικών συμφραζομένων της καταναλωτικής εμπειρίας; Με ποιον τρόπο αναδεικνύονται στο πεδίο της κατανάλωσης οι διαλεκτικές σχέσεις μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού, αγοράς και πολιτικής, πολυεθνικών εταιρειών και κοινωνικών κινημάτων, μαζικής / τυποποιημένης και εναλλακτικής κατανάλωσης;

Σ' αυτά τα καίρια ερωτήματα επιχειρεί ν' απαντήσει η Roberta Sassatelli αναγνωρίζοντας την κατανάλωση ως ένα πεδίο αμφισημίας. Με τη διαλεκτική μέθοδο προσπαθεί να υπερβεί τις βασικές διχοτομίες παραγωγής / κατανάλωσης, ορθολογικότητας / ανορθολογικότητας, ελευθερίας / καταπίεσης, προκειμένου ν' αναδείξει τη διαπλοκή των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών παραγόντων οι οποίοι αποδίδουν στην καταναλωτική κουλτούρα τον σύνθετο χαρακτήρα της και καθιστούν την κατανάλωση εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο για τους σύγχρονους μελετητές.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: