14/4/16

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ. ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Ε. Παπαγιάννη
Ανασκαφή Νικοπόλεως. Σαρκοφάγοι Αττικής και τοπικής παραγωγής
 

Αθήνα, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία 2015
351 σελ. με α/μ εικόνες
ISBN 978-618-5047-22-1
Τιμή 50,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 40,00 €
«Στον τόμο αυτόν παρουσιάζεται ένας σημαντικός αριθμός σαρκοφάγων οι οποίες προέρχονται στην πλειονότητά τους από τα νεκροταφεία της αρχαίας Νικόπολης. Η διαπίστωση ότι οι λίθινες σαρκοφάγοι αποτελούν μια ευρέως διαδεδομένη κατηγορία ταφικών μνημείων στην πόλη αυτή, που θα μπορούσε να μελετηθεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ευρήματα των νεκροταφείων, οδήγησε τον ανασκαφέα της Νικόπολης Κώστα Ζάχο στην πρόταση να αναλάβουμε τη δημοσίευση των μνημείων αυτών ανεξάρτητα από τη δημοσίευση των νεκροταφείων της πόλης. Πράγματι, οι σαρκοφάγοι της Νικόπολης αποτελούν μια σημαντική αριθμητικά ομάδα, η οποία αυξάνει όλο και περισσότερο με την πρόοδο των ανασκαφών που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην αρχαία πόλη. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μνημεία αυτά και σε ότι αφορά την εργαστηριακή τους προέλευση, αφού διαπιστώνουμε αφενός την έντονη παρουσία αττικών σαρκοφάγων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και ιδιαίτερα πολυτελή παραδείγματα, και αφετέρου την ύπαρξη μεγάλου αριθμού έργων τοπικής παραγωγής, η οποία ξεπερνά σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα την αντίστοιχη όλων των γνωστών έωσ τώρα τοπικών εργαστηρίων του ελλαδικού χώρου.

Στόχος της παρούσας δημοσίευσης είναι, επομένως, η μελέτη αφενός των αττικών σαρκοφάγων της Νικόπολης και αφετέρου των τοπικών σαρκοφάγων της, οι οποίες εξαρτώνται, ως ένα βαθμό από τα εισαγμένα αττικά έργα  και δευτερευόντως από έργα ορισμένων άλλων, μικρασιατικών εργαστηρίων...».

(από τον πρόλογο του βιβλίου)
Δεν υπάρχουν σχόλια: