15/4/16

ΟΙ CITTADINI ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (15ος-17ος ΑΙ.)

Κώστας Ε. Λαμπρινός
Οι cittadini στη βενετική Κρήτη. Κοινωνικο-πολιτική και γραφειοκρατική εξέλιξη (15ος-17ος αι.)

Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2015
188 σελ.
ISBN 978-960-404-304-0
Τιμή 7,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 5,60 €
«Η βενετική κατάκτηση της Κρήτης επέφερε καίριες αλλαγές στη λειτουργία του κοινωνικού οικοδομήματος, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στο νησί στη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου. Μία από τις σημαντικότερες μεταβολές που επήλθαν στις δομές του κοινωνικού συστήματος ήταν η διάρθρωση της κοινωνίας σύμφωνα με τις δυτικές συνήθειες και εμπειρίες.

[…] Στην κατηγορία των «τσιταδίνων», όπως καλούνται οι cittadini σε ορισμένες ελληνικές πηγές, ανήκαν κατά τις πρώτες δεκαετίες της περιόδου της βενετικής κατοχής άτομα κυρίως λατινικής καταγωγής. Με την πάροδο του χρόνου εντάχθηκαν σ΄αυτήν, όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου, και οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από την ανώτερη κοινωνική σειρά. Ο κύριος Λαμπρινός, γνωστός ερευνητής της ιστορίας του μεσαιωνικού ελληνισμού, προσεγγίζει από πολλές πλευρές το θέμα του, αξιοποιώντας ένα πλούσιο αρχειακό υλικό που ευτύχησε να εντοπίσει στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας…».

Χρύσα Μαλτέζου
(από το προλογικό σημείωμα του βιβλίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: