13/4/16

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΚΕΡΩΝΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟ

Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος
Η ιστορία της βιβλιοθήκης στον δυτικό πολιτισμό. Από τον Κικέρωνα στον Αδριανό
 

Αθήνα, Εκδόσεις Άτων 2016
394 σελ. με α/μ εικόνες
ISBN 960-618-82417-0-1
Τιμή 18,00 € / στο βιβλιοπωλείο μας 14,40 €
Στην έκδοση του δεύτερου τόμου της Ιστορίας της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, από τον Κικέρωνα στον Ανδριανό, παρουσιάζονται σε επτά εκτενή κεφάλαια, οι ιστορικές προϋποθέσεις που οδήγησαν από τη διαμόρφωση των πρώτων ιδιωτικών συλλογών βιβλίων στη ανέγερση των μεγάλων βιβλιοθηκών της Ρώμης και των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λογος για τη σύσταση του ρωμαϊκού κράτους, την πρώιμη ρωμαϊκή ιστοριογραφία και τις διάσπαρτες γραπτές πηγές που διασώθηκαν από την εποχή αυτή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφεται το χρονικό της συγγραφής της Οδύσσειας, που σηματοδοτεί τις απαρχές της λατινικής λογοτεχνίας, και το βιβλιακό υλικό που την  υποστήριξε. Επίσης, μνημονεύεται η συμβολή του Εννίου στα λατινικά γράμματα, η επίδραση της Νέας Κωμωδίας στα έργα του Πλαύτου και ο κόσμος του ρωμαϊκού θεάτρου. Σημειώνεται ακόμη η δραστηριότητα των φιλελληνικών κύκλων  της αριστοκρατίας και ο ρόλος της βιβλιοθήκης των βασιλέων της Μακεδονίας στη διαμόρφωση της ελληνικής παιδείας.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον μεγάλο βιβλιόφιλο και συγγραφέα, τον Βάρρωνα, και στη μοναδική σχέση που ανέπτυξαν ο Κικέρων με τον Αττικό. Γίνεται λόγος για την εκτενή αλληλογραφία τους, τα εκδοτικά ζητήματα που τους απασχολούσαν και τον κόσμο του βιβλίου στη Ρώμη κατά τα ύστερα χρόνια της Ελεύθερης Πολιτείας.

Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον Αύγουστο, στην πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη της Ρώμης, του Ασίνιου Πολλίωνος, και στις βιβλιοθήκες του Παλατίνου λόφου που οικοδομήθηκαν τα χρόνια του Αυγούστου και του Τιβερίου. Θίγεται επίσης το ζήτημα της αυτοκρατορικής λογοκρισίας, ο ρόλος του Μαικήνα και η καθιέρωση του θεσμού των δημόσιων αναγνώσεων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται και περιγράφονται οι μεγάλες βιβλιοθήκες που προσαρτίστηκαν στις Αγορές και τις Θέρμες, όπως και αυτές που συγκροτήθηκαν στις ιδιωτικές επαύλεις των Ρωμαίων. Γίνεται λόγος για τους προστάτες της λογοτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων, τους επώνυμους Ρωμαίους συλλέκτες, όπως και για τη συμβολή της Δεύτερης Σοφιστικής στην πνευματική ζωή της Ρώμης.

Το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις βιβλιοθήκες που οικοδομήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης και στην Ιταλία γενικότερα, όπως και σ' αυτές των ανατολικών επαρχιών: από το Δυρράχιο ως τη Σαγαλασσό και από τη Θαμουγάνδη ως την Πέργαμο.

Το έβδομο κεφάλαιο αντιπροσωπεύεται από έναν Χάρτη, στον οποίο σημειώνονται οι βιβλιοθήκες που συγκροτήθηκαν στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο: δημόσιες, ανακτορικές, γυμνασιακές, σχολικές, ιδιωτικές και άλλες, από τον 6ο π.Χ. ως τον 4ο αιώνα μ.Χ.     

(από το βιβλίο)Δεν υπάρχουν σχόλια: